Nieuw | Kwartaaluitgave VBSOpinie met bezinning voor onderwijs

30 september 2022
Als VBSO hebben we een nieuwe uitgave ontwikkeld waarin we opiniërende artikelen delen voor het onderwijs. Onder de noemer ‘VBSOpinie’ willen we bezinning stimuleren bij onderwijzend personeel van de VBSO-scholen en allen die hierbij betrokken zijn of hierin een verantwoordelijkheid hebben (besturen, toezichthouders en kerkenraden). Het betreft een compacte uitgave van acht pagina’s die eens per kwartaal op papier toegestuurd wordt.

Bezinnende artikelen

Op dit moment worden twee nieuwe magazines ontwikkeld: Nabij (voor opvoeders met thema’s rond opvoeding, pastoraat en onderwijs) en Nabij Jou (voor jongeren). Daarbij wordt het onderwijs(personeel) niet (meer) specifiek bediend met bezinnende artikelen. Daarom willen we juist hen ondersteunen door lezenswaardige artikelen te delen die specifiek het onderwijs raken.

Ruimte voor VBSO-projecten en KLS

Daarnaast mist de VBSO een platform om langere artikelen te delen (waarvoor digitale nieuwsbrieven te vluchtig zijn). Ook willen we aandacht geven aan identitaire projecten waar de VBSO mee bezig is. Verder biedt de VBSO, omdat Criterium niet meer bestaat, ruimte aan de KLS om informatie en artikelen te delen in deze uitgave.

Kortom: met deze papieren uitgave willen we dus vooral bezinning stimuleren door opiniërende artikelen te delen en duiding te geven aan belangrijke ontwikkelingen in het onderwijs. We hopen dat VBSOpinie tot zegen mag zijn voor de toerusting van degenen die betrokken zijn bij het onderwijs van onze kinderen.

Abonneren en/of meedenken?

VBSOpinie wordt kosteloos toegestuurd naar alle VBSO-leden: scholen (onderwijsgevenden, directies en bestuur / toezicht) en kerkenraden. Wilt u deze uitgave ook ontvangen, wilt u meedenken of heeft u vragen? Neem gerust contact op via opinie@vbso.nu.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 maart 2023

Redelijkheid in de rechtszaal bij uitspraak over bekostiging

Deze uitspraak van de Raad van State d.d. 1 maart 2023 over bekostiging laat op een mooie manier zien dat de bestuursrechter soms ook de redelijkheid laat meewegen. Een bestuur dat te laat een subsidie had aangevraagd, krijgt van de rechter toch de helft ervan toegekend op grond van de belangenafweging.

Lees verder
02 maart 2023

Bijbels onderwijzen verankerd in het schoolplan

De meeste scholen zijn volop bezig met het schoolplan 2023-2027. Als KOC Diensten helpen we u graag om het concept van Bijbels onderwijzen hierin een plaats te geven.

Lees verder