Minister: Ingrijpen op scholen is uiterst middel

4 april 2023
Minister Wiersma heeft kritische vragen van de Eerste Kamer beantwoord over het wetsvoorstel dat de minister extra bevoegdheden geeft om op scholen in te grijpen. Het tekent de seculiere visie op de rol van de grondslag bij onze scholen.

Het gaat over het wetsvoorstel Uitbreiding handhavingsinstrumentarium. Eerder stemde de Tweede Kamer er al mee in.

Door veel Eerste Kamerleden waren kritische vragen gesteld. Over de noodzaak van extra bevoegdheden om op scholen in te grijpen, over de verhouding met artikel 23 Grondwet, over de waarborgen voor schoolbesturen, met name bij de spoedaanwijzing en de onduidelijke begrippen die de wetgever daarbij gebruikt.

Uiterst middel

In de beantwoording door de regering wordt opnieuw benadrukt dat deze instrumenten bedoeld zijn als uiterste middel en hooguit zeer zelden gebruikt zullen worden. Maar dat het toch belangrijk is, zeker bij belangrijke verplichtingen als burgerschap en sociale veiligheid, dat de minister in voorkomende gevallen die mogelijkheid heeft.

Seculiere visie

De volgende redenering die daarbij naar voren komt, is tekenend voor de manier waarop de seculiere partijen aankijken tegen de rol van identiteit op onze school. De minister legt uit waarom de waarborgen voor ingrijpen strenger zijn als het om de burgerschapsopdracht gaat, dan wanneer het om sociale veiligheid gaat (in dat laatste geval kan de minister sneller ingrijpen). Dat is omdat de burgerschapsopdracht meer direct kan raken aan de grondslag van de school. Sociale veiligheid is gewoon een algemene, neutrale zorgplicht, aldus de minister.

Dit laat zien dat veel politici niet in de gaten hebben hoezeer onze grondslag het hele leven doortrekt, en dus ook een andere visie op sociale veiligheid kan inhouden ten opzichte van een seculiere visie.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 november 2023

Voorstanders onderwijsvrijheid winnen verkiezingen

Met een mildere toon en een constructieve houding heeft PVV-leider Geert Wilders zijn partij de grootste gemaakt in de Tweede Kamer. Het is een enorme politieke aardverschuiving.

Lees verder
16 november 2023

Is de onderwijsvrijheid veilig bij de politieke partijen? [serie] – deel 6

D.V. volgende week 22 november mogen we weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Alles wijst op een politieke aardverschuiving. De uitslag was nooit zo onvoorspelbaar als nu. Blijft de onderwijsvrijheid bestaan? Om daar antwoord op te geven, analyseren we deze weken verschillende verkiezingsprogramma’s en de voorstellen die de partijen doen over onderwijsvrijheid.

Lees verder