Meldingsplicht energiebesparende maatregelen

28 juni 2019
Bent u een middelgrote verbruiker (verbruik van 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of meer per jaar) dan bent (was) u verplicht om voor 1 juli 2019 aan te geven, welke energiebesparende maatregelen u genomen heeft. Dit kan via het e-Loket van RVO.nl.

Er is volgens het Activiteitenbesluit Milieubeheer een verplichting om besparende maatregelen te nemen. Dit wordt gecontroleerd door de omgevingsdiensten. Het gaat daarbij om energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Welke maatregelen dat kunnen zijn heeft de RVO vastgelegd in de Erkende Maatregelenlijst. Door de meldingsplicht moeten de controle op naleving en de handhaving eenvoudiger worden.

Het is voor u van belang te weten of deze verplichting ook voor u geldt, en om zo ja ook de juiste acties te nemen. Hiermee voldoet u aan de geldende wet- en regelgeving. Tegelijk kunt u zo ook energie besparen.

drs. R. A. (Rein) van der Garde
Coördinator bestuurlijk-juridisch advies
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

29 februari 2020

Regioavonden VBSO – Present en Personeelsbeleid

Identiteitsgebonden personeelsbeleid vraagt blijvende aandacht. Als VBSO denken we u hierin graag met u mee. Tevens gaan we graag in gesprek met u over wat we als besturenorganisatie doen en verder voor u kunnen betekenen. We nodigen u uit voor onze regio-avonden.

Lees verder
28 februari 2020

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

De Tweede Kamer heeft eindelijk ingestemd met het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Met de WBTR beoogt de overheid de kwaliteit van het bestuur en het toezicht van de rechtspersonen vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij in de semipublieke sector te verbeteren.

Lees verder