Meer ruimte voor nieuwe scholen (MRNS)

4 oktober 2019
Het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen (MRNS) is na amendering aangenomen door de Tweede kamer.

Er was – ook vanuit de VBSO – kritiek op het door de regering ingediende voorstel, maar er is zeker tegemoetgekomen aan kritiek uit het veld. Er werd op 1 oktober ook gestemd over verschillende amendementen. Die stemming maakt duidelijk dat er geen acceptatieplicht of een beperking van het benoemingsbeleid wordt opgelegd.

Verschillende amendementen waren erop gericht de vrijheid van scholen in te perken: het aannamebeleid van docenten moest aangepast worden en de eerste school in een nieuwbouwwijk moest openbaar zijn. Deze amendementen zijn verworpen. We mogen daarin wel Gods goedheid opmerken.

De amendementen die wel werden aangenomen gaan onder meer over:

  • Het marktonderzoek mag alleen in bepaalde gevallen worden ingezet om de belangstelling te meten. Welke gevallen dat zijn, moet nog worden uitgewerkt.
  • De initiatiefnemer moet in de aanvraag ook beschrijven hoe de school kan bijdragen aan het tegengaan van segregatie, hoe de school omgaat met de vrijwillige ouderbijdrage, hoe de school verwacht te gaan samenwerken met kinderopvang en hoe de school uitvoering geeft aan de Wet medezeggenschap op scholen.
  • De gemeente kan haar zienswijze kenbaar maken over de komst van een nieuwe school.

Het wetsvoorstel moet nog naar de Eerste Kamer. De verwachting is dat het ook daar zal worden aangenomen. De datum van in werking treden is nog niet bekend.

Dat de vrijheid van scholen onderwijs te geven gegrond op Gods woord niet onbedreigd is blijkt uit het feit dat de Kamer twee moties aannam die duidelijk te maken hebben met het negatieve nieuws rond islamitische scholen. Kamerlid Kwint (SP) diende ook samen met vier andere Kamerleden een motie in om de regering te laten onderzoeken in welke mate lesmethodes op het gebied van seksuele diversiteit voldoen aan de kerndoelen en vallen binnen de wettelijke kaders. In dat kader werden door Kwint ook reformatorische methoden genoemd. Hij ergert zich met name aan de passage uit “Wonderlijk gemaakt” dat leerlingen weerbaar gemaakt moeten worden tegen moderne vormen van seksualiteit.

Auteur: mr. L. Vogelaar, Bestuurlijk-juridisch adviseur

Voor vragen: drs. R.A. (Rein) van der Garde, Coördinator bestuurlijk-juridisch advies

drs. R. A. (Rein) van der Garde
Coördinator bestuurlijk-juridisch advies
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

29 februari 2020

Regioavonden VBSO – Present en Personeelsbeleid

Identiteitsgebonden personeelsbeleid vraagt blijvende aandacht. Als VBSO denken we u hierin graag met u mee. Tevens gaan we graag in gesprek met u over wat we als besturenorganisatie doen en verder voor u kunnen betekenen. We nodigen u uit voor onze regio-avonden.

Lees verder
28 februari 2020

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

De Tweede Kamer heeft eindelijk ingestemd met het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Met de WBTR beoogt de overheid de kwaliteit van het bestuur en het toezicht van de rechtspersonen vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij in de semipublieke sector te verbeteren.

Lees verder