Leerlingenvervoer en aansprakelijkheid

17 oktober 2019
Leerlingenvervoer kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Eén daarvan is vervoer door vrijwilligers. Hoe zit het dan met de aansprakelijkheid?

Als ouders een kilometervergoeding krijgen van de gemeente en zelf het vervoer verzorgen, zijn ze zelf aansprakelijk voor eventuele schade die ze aanrichten.
Als vrijwilligers rijden voor de vervoersstichting of – vereniging dan is er in de regel afgesproken (in de vrijwilligersovereenkomst) dat de vrijwilliger niet aansprakelijk is – tenzij de schade door roekeloosheid of opzet is veroorzaakt – voor de door hem of haar aangerichte schade.

Auteur: mr. L. Vogelaar, Bestuurlijk-juridisch adviseur

Voor vragen: drs. R.A. (Rein) van der Garde, Coördinator bestuurlijk-juridisch advies

drs. R. A. (Rein) van der Garde
Coördinator bestuurlijk-juridisch advies
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

29 februari 2020

Regioavonden VBSO – Present en Personeelsbeleid

Identiteitsgebonden personeelsbeleid vraagt blijvende aandacht. Als VBSO denken we u hierin graag met u mee. Tevens gaan we graag in gesprek met u over wat we als besturenorganisatie doen en verder voor u kunnen betekenen. We nodigen u uit voor onze regio-avonden.

Lees verder
28 februari 2020

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

De Tweede Kamer heeft eindelijk ingestemd met het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Met de WBTR beoogt de overheid de kwaliteit van het bestuur en het toezicht van de rechtspersonen vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij in de semipublieke sector te verbeteren.

Lees verder