Laatste plaatsen AVG-training

28 februari 2020
Meldt u aan voor 3 maart voor de laatste plaatsen AVG-training voor bestuurders, leidinggevende of kerkenraadslid. Als bestuurder, leidinggevende of kerkenraadslid heeft u veelal meer índirect te maken met de nieuwe AVG-privacyregels binnen de school of kerk. De uitwerking wordt immers vaak neergelegd bij collega’s of andere betrokkenen. Echter: hoe houdt u voldoende scherp dat aan de privacywetgeving wordt voldaan in school of kerk? Wanneer is bijsturing of ingrijpen gewenst op beleidsniveau?

Deze vraag is relevant nu de verwachting is dat de Autoriteit Persoonsgegevens strenger zal gaan controleren. Deze aspecten komen aan de orde in de AVG-training voor bestuurders, leidinggevenden van de scholen en kerkenraadsleden. Meld u nog vóór 3 maart aan!

Praktische informatie

De training vindt plaats op D.V. dinsdag 10 maart in het VGS-kantoor in Ridderkerk van 16.00 uur tot 20.00 uur inclusief maaltijd. U krijgt meer inzicht in de AVG en wat uw verantwoordelijkheid daarin is binnen de kerkelijke of schoolorganisatie, en hoe u daarop in uw organisatie kunt sturen.

Cursusleiders zijn Peter Bults, een ervaren functionaris gegevensbescherming bij onze scholen, mr. drs. Jan-Kees Karels en mr. Tineke Mulder, juristen bij respectievelijk VBSO en VGS.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Auteur: mr. drs. J.C. (Jan-Kees) Karels, Juridisch adviseur AVG
Voor vragen: drs. R.A. (Rein) van der Garde, Coördinator bestuurlijk-juridisch advies.

drs. R. A. (Rein) van der Garde
Coördinator bestuurlijk-juridisch advies
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

04 april 2020

Inspectie past toezicht tot de zomervakantie aan

Gelet op de meest recente maatregelen van het kabinet in verband met de coronacrisis, heeft de Inspectie van het Onderwijs wijzigingen aangebracht in het toezicht tot de zomervakanties. Ongeacht of de scholen na de meivakantie wel of niet weer open gaan. 

Lees verder
04 april 2020

Uitstel herregistratie schoolleiders mogelijk

Lees verder