Koester de vrijheid van onderwijs! #verkiezingsblog

2 maart 2021
Het is bijna zover: op D.V. 15, 16 en 17 maart mogen we weer naar de stembus. Om te kiezen wie er plaatsnemen in de blauwe zetels van de Tweede Kamer. En dat is niet onbelangrijk. Degenen die gekozen worden, gaan de komende jaren ons land regeren. Zij bepalen óók hoe het (christelijk) onderwijs ingericht gaat worden.

Sinds 1917 bestaat de vrijheid van onderwijs, met gelijke bekostiging voor openbare en bijzondere scholen. Al meer dan een eeuw mogen opeenvolgende generaties daar gebruik van maken. En al bijna een halve eeuw helpt de VBSO scholen om onderwijs te bieden dat aansluit bij de godsdienstige overtuiging van de leerlingen en hun ouders. Dat is iets om te koesteren!

Onze diepste overtuiging is dat christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag goed is voor álle Nederlanders. Op onze scholen staat centraal wat nodig is voor tijd en eeuwigheid. Hem dienen en leven naar Zijn geboden is heilzaam voor alle mensen. Hier gaan we in een latere verkiezingsblog verder op in!

Ruimte voor identiteit

Sinds kort is het niet alleen mogelijk om scholen op te richten vanuit een specifieke identiteit, maar ook vanuit een pedagogische eigenheid. Juist als kinderen opgroeien in een veilige setting die qua religieuze of levensbeschouwelijke en opvoedkundige ideeën aansluit bij de thuissituatie, zullen ze zich ontwikkelen tot stabiele burgers die in staat zijn om te participeren in de samenleving. En die er klaar voor zijn om ander(sdenkend)en te ontmoeten en met hen samen te werken.

Identiteitsverklaringen

Aan de andere kant zagen we ook pogingen om de vrijheid van onderwijs in te perken. We noemen alleen de discussie over de identiteitsverklaringen van reformatorische scholen. Daarom is het goed om te kijken wat de verkiezingsprogramma’s zeggen. Wat wil men de komende jaren met de vrijheid van onderwijs gaan doen? Daarover meer in onze volgende verkiezingsblog.

Dit is het eerste deel van een serie blogs in verband met de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. In de volgende aflevering: Wat de politiek wil met onderwijsvrijheid

De VGS en VBSO hebben vorig jaar mede namens andere reformatorische (onderwijs)organisaties onze kernboodschap gedeeld met de verkiezingsprogrammacommissies van verschillende politieke partijen. Tijdens de verkiezingscampagne tot en met 17 maart en in de formatieperiode daarna willen VGS en VBSO samen met Driestar educatief, ROV, RMU, Berséba en RefSVO aandacht vragen voor een reeks thema’s die ontleend zijn aan onze kernboodschap. Zo gaan we onder meer aan de slag met vrijheid van onderwijs, segregatie en sociale cohesie, kansengelijkheid en ouderbetrokkenheid.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

18 juni 2021

Kwaliteitscertificering Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum verlengd

Na onderzoek door certificeringsinstelling CIIO heeft de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum opnieuw verlenging van het ISO 9001-2015 certificaat verkregen voor de periode van drie jaar.

Lees verder
18 juni 2021

Slob: Veiligheid leerling uiteindelijk bepalend

Als de identiteit en voorschriften van de school botsen met de identiteit en de gelijkwaardigheid van leerlingen, ‘dienen we onverkort voor de leerlingen te gaan staan.’ De veiligheid van leerlingen – ook van transgender leerlingen – ‘moet uiteindelijk bepalend zijn.’

Lees verder