Juridische advisering

VBSO werkt samen met BVD advocaten op het gebied van juridische zaken, waardoor mr. drs. J. (Jaco) van den Brink (met collega’s uit zijn team) u hierbij kan helpen. De betrokken juristen hebben de nodige affiniteit met de VBSO-achterban en het christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink is als onderwijsadvocaat uw aanspreekpunt voor alle juridische vragen. Een adviesvraag, een brief die moet worden opgesteld, een overeenkomst om even na te kijken, de juridische check op een identiteitsbrief of gewoon een gesprek om te sparren over de beste aanpak.

Contactgegevens:
Telefoon: 06-31693259 / 0318-517310
E-mailadres: jvandenbrink@vbso.nu

Om u een indruk te geven waar het zoal om kan gaan, geven we hieronder een greep uit thema’s die u kunt tegenkomen en waarbij we u graag op specialistisch niveau van dienst zijn.

 School en bestuur

 • Wat is een goede taakverdeling tussen bestuur en toezicht?
 • Waar moeten we op letten in ons identiteitsbeleid?
 • Voldoen onze statuten nog aan de wettelijke eisen?

School en personeel

 • Hoe houd ik de personeelsdossiers op orde?
 • Hoe ziet een goed personeelshandboek eruit?
 • Hoe voorkomen we discussie over vervangerscontracten?
 • Welke regels gelden bij (langdurige) ziekte? Welke mogelijkheden zijn er?
 • Hoe krijgt het identiteitsbeleid vorm?

School en leerling – ouders

 • Welke mogelijkheden heb ik voor kwetsbare leerlingen?
 • Het ontwikkelingsperspectief: hoe ver moet de school gaan in de zorg voor individuele leerlingen?
 • Welke informatie moet ik delen met instanties, en welke mag ik niet zomaar delen?
 • Welke informatie mag of moet de school aan ouders en verzorgers verstrekken?
 • Hoe kan ik het beste communiceren met ouders over gevoelige kwesties?
 • Hoe flexibel kan het toelatingsbeleid zijn, zonder inconsequent te worden?
 • Wanneer is school aansprakelijk voor ongevallen?

School en de overheid

 • Hoe moet ik het gesprek met de gemeente ingaan over huisvesting?
 • Welke eisen worden aan burgerschapsonderwijs gesteld?
 • Wanneer zijn aanwijzingen vanuit de Inspectie wettelijk bindend?
 • Wat te doen als de opheffingsnorm in beeld komt?
 • Wat komt er allemaal kijken bij samenwerking of fusie?
 • Welke samenwerking met het speciaal onderwijs is er mogelijk?