Hoeveel tijdelijke arbeidscontracten mogelijk?

6 september 2021
Wat als u een werknemer na drie tijdelijke arbeidscontracten wilt houden, maar een vaste arbeidsovereenkomst geen optie is? Een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag laat zien dat ook het wijzigen van de einddatum in een derde tijdelijk arbeidscontract betekent dat een vierde contract is aangegaan. Het dienstverband wordt dan voor onbepaalde tijd.

In het onderwijs (PO/VO) is het maar beperkt mogelijk om een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan met een werknemer. Bovendien is de ketenregeling van toepassing. Dat betekent dat in een periode van 36 maanden maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gesloten mogen worden. Voor het PO geldt wel een wettelijke uitzondering op de ketenregeling, zodat PO-scholen invalleerkrachten die invallen voor zieke leraren, meerdere overeenkomsten achter elkaar kunnen aanbieden. Wordt het aantal overeenkomsten (3) of de duur (36 maanden) overschreden, dan ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Ketenregel omzeilen?

De uitspraak van de rechtbank Den Haag van 30 juni 2021 laat zien dat de ketenregel niet makkelijk te omzeilen is. In de zaak die speelde had de werkgever (Universiteit Leiden) een werknemer een derde tijdelijke arbeidsovereenkomst aangeboden. Hoewel deze arbeidsovereenkomst de laatste in de schakel van drie was, wilde de werkgever enerzijds een vast dienstverband voorkomen maar anderzijds de werknemer wel in dienst houden. Gekozen werd voor het intrekken van de laatste arbeidsovereenkomst en het aanbieden van een nieuwe arbeidsovereenkosmt met een langere looptijd. Volgens de werkgever was daarmee nog steeds sprake van een derde arbeidsovereenkomst in de keten van drie.

Omdat bij een tijdelijk arbeidsovereenkomst de einddatum een wezenlijk onderdeel vormt, overwoog de kantonrechter dat de wijziging van die einddatum gelijk staat aan de sluiting van een nieuwe arbeidsovereenkomst. In dit geval leidde dat ertoe dat een vast dienstverband was ontstaan.

In de uitspraak werd verwezen naar een arrest van het Europese Hof van Justitie (HvJ) en naar de ‘Raamovereenkomst’, een bijlage bij een Europese richtlijn. De handelwijze van de werkgever achtte de kantonrechter strijdig met het doel van de Raamovereenkomst.

Meer weten?

Twijfelt u eraan of en (zo ja:) hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten u met een werknemer aan kunt gaan, neem dan contact op met ondergetekende.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

13 januari 2022

Welkom bij de regioavonden Code Goed Bestuur (principe 2)

In 2021 zijn we gestart met een serie regioavonden rondom de nieuwe Code Goed Bestuur. Op D.V. 22 maart (Barneveld) en 29 maart 2022 (Bruinisse) staat principe 2 op het programma. Komt u ook?

Lees verder
13 januari 2022

Terugblik extra ledenvergadering

Op 11 januari 2022 heeft in Leerdam een extra ledenvergadering van de VBSO plaatsgevonden. De leden waarderen de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het huidige VBSO-profiel. Het is essentieel om samen met school, gezin en kerk staan voor de eigen identiteit, nu en in de toekomst. Dit vraagt naast de huidige VBSO-taken om blijvende duiding, fundering en toerusting in onderwijs en opvoeding.

Lees verder