Hoeveel tijdelijke arbeidscontracten mogelijk?

6 september 2021
Wat als u een werknemer na drie tijdelijke arbeidscontracten wilt houden, maar een vaste arbeidsovereenkomst geen optie is? Een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag laat zien dat ook het wijzigen van de einddatum in een derde tijdelijk arbeidscontract betekent dat een vierde contract is aangegaan. Het dienstverband wordt dan voor onbepaalde tijd.

In het onderwijs (PO/VO) is het maar beperkt mogelijk om een tijdelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan met een werknemer. Bovendien is de ketenregeling van toepassing. Dat betekent dat in een periode van 36 maanden maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd gesloten mogen worden. Voor het PO geldt wel een wettelijke uitzondering op de ketenregeling, zodat PO-scholen invalleerkrachten die invallen voor zieke leraren, meerdere overeenkomsten achter elkaar kunnen aanbieden. Wordt het aantal overeenkomsten (3) of de duur (36 maanden) overschreden, dan ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Ketenregel omzeilen?

De uitspraak van de rechtbank Den Haag van 30 juni 2021 laat zien dat de ketenregel niet makkelijk te omzeilen is. In de zaak die speelde had de werkgever (Universiteit Leiden) een werknemer een derde tijdelijke arbeidsovereenkomst aangeboden. Hoewel deze arbeidsovereenkomst de laatste in de schakel van drie was, wilde de werkgever enerzijds een vast dienstverband voorkomen maar anderzijds de werknemer wel in dienst houden. Gekozen werd voor het intrekken van de laatste arbeidsovereenkomst en het aanbieden van een nieuwe arbeidsovereenkosmt met een langere looptijd. Volgens de werkgever was daarmee nog steeds sprake van een derde arbeidsovereenkomst in de keten van drie.

Omdat bij een tijdelijk arbeidsovereenkomst de einddatum een wezenlijk onderdeel vormt, overwoog de kantonrechter dat de wijziging van die einddatum gelijk staat aan de sluiting van een nieuwe arbeidsovereenkomst. In dit geval leidde dat ertoe dat een vast dienstverband was ontstaan.

In de uitspraak werd verwezen naar een arrest van het Europese Hof van Justitie (HvJ) en naar de ‘Raamovereenkomst’, een bijlage bij een Europese richtlijn. De handelwijze van de werkgever achtte de kantonrechter strijdig met het doel van de Raamovereenkomst.

Meer weten?

Twijfelt u eraan of en (zo ja:) hoeveel tijdelijke arbeidsovereenkomsten u met een werknemer aan kunt gaan, neem dan contact op met ondergetekende.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

16 september 2021

Welkom bij De Viersprong-bijeenkomst

Na een cursusjaar waarin je een periode thuisonderwijs moest geven en na een lange zomervakantie is het een onderwerp dat elke kleuterleerkracht bezighoudt: hoe bevorder ik een positief en veilig pedagogisch klimaat in mijn kleuterklas?

Lees verder
16 september 2021

‘Opstapje’ naar de basisschool

Lees verder