Het coronavirus: waakzaamheid blijft nodig

4 december 2020
Het verschilt per regio, maar de coronabesmettingen blijven de aandacht vragen. Op enkele basisscholen leidde dat ook de afgelopen weken weer tot thuisonderwijs; soms voor enkele klassen maar soms ook voor de hele school.

Qua maatregelen voor de basisscholen zijn we vooral in spanning of de kerstvakantie wordt verlengd – anders gezegd, of er in december of januari één week afstandsonderwijs moet worden gegeven aan alle PO-leerlingen. Het OMT en het kabinet denken hierover na, en de verwachting is dat op D.V. 8 december uitsluitsel komt. Tijdens het Landelijk Directeurenberaad (LDB) van 3 december is erover gesproken hoe er geanticipeerd kan worden of evt. afstandsonderwijs en dit plan wordt verder uitgewerkt.

Deze week werd door het ministerie van OCW weer een vernieuwd ‘servicedocument coronavirus’ gepubliceerd. Voor het basisonderwijs bevatte dit geen nieuwe maatregelen.

Wel wordt hierin met betrekking tot de eindtoets voor groep 8 herhaald dat de inzet van het ministerie nog steeds is dat deze D.V. komend voorjaar doorgaat.

Verder worden basisscholen uitgezonderd van de mondkapjesplicht, die geldt voor publieke ruimten vanaf 1 december.

Tot slot: waakzaamheid blijft nodig. Dat geldt in het naleven van de afstands- en hygiëneregels. Maar veel meer dient de vraag ons voortdurend bezig te houden wat de Heere ons met dit alles te zeggen heeft. Deze adventsweken staan extra in het teken van Gods roepstemmen. Hoort de roede en Wie ze besteld heeft! Dat de Heere ons op de rechte plaats wil brengen, hartvernieuwende genade wil schenken en dat het Licht in duistere harten op mag gaan.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

16 oktober 2020

Meldpunt schoolsluiting vanwege corona

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het onderwijsveld hebben afgesproken om tijdelijke schoolsluiting in het primair (voortgezet) speciaal onderwijs vanwege het coronavirus landelijk te registreren. Hiervoor is per 15 oktober een meldpunt ingericht binnen het Internet Schooldossier van de Inspectie van het Onderwijs. Schoolbesturen geven een melding wanneer een hele school of vestiging tijdelijk sluit. Ook schoolbesturen waarvan er sinds de start van het schooljaar 2020/2021 scholen of vestigingen gesloten zijn (geweest) vanwege het coronavirus, worden opgeroepen dit alsnog in het Internet Schooldossier te melden.

Lees verder
02 maart 2021

Behouden we de vrijheid van onderwijs? #verkiezingsblog

Over enkele weken is het zover: we mogen weer naar de stembus. Om te kiezen wie er plaats gaan nemen in de blauwe zetels van de Tweede Kamer. En dat is niet onbelangrijk. Wie wij kiezen, gaan ons land regeren. Zij bepalen óók hoe het onderwijs ingericht gaat worden. Behouden we de vrijheid van christelijk onderwijs?

Lees verder