Handreiking bij nieuwe Code Goed Bestuur

25 februari 2021
Goed toezicht en goed bestuur: een thema dat iedere dag van belang is, regelmatig de aandacht krijgt en ook zeker aandacht nodig heeft. Het belang van dit thema wordt onderstreept door de herziene Code Goed Bestuur die per 1 januari j.l. van kracht is.

De vernieuwde Code Goed Bestuur vraagt om doordenking, biedt mogelijkheden maar kan ook spanning geven. Vanuit onze gezamenlijke identiteit, ten goede van het onderwijs, is dit een mooie gelegenheid om samen op te trekken. Als VBSO willen we hierin graag van dienst zijn.

Handreiking

Samen met de VGS hebben wij een handreiking geschreven. Hiermee helpen wij uw school om invulling te geven aan de vier principes van de nieuwe code. Vanuit identiteit en eigenheid, met kwaliteit en integriteit.

Wilt u de handreiking ontvangen of heeft u behoefte aan begeleiding? Neem gerust contact op!

Regio-avonden

De VBSO organiseert twee regio-avonden in D.V. maart met als thema ‘Good Governance in het 3e decennium van de 21e eeuw’. Tijdens deze regio-avonden zal de vernieuwde Code Goed Bestuur op het programma staan.

Heeft u zich nog niet aangemeld voor de regio-avonden? Nogmaals van harte uitgenodigd in Barneveld (D.V. 23 maart) en Bruinisse (25 maart 2021)!

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

18 juni 2021

Kwaliteitscertificering Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum verlengd

Na onderzoek door certificeringsinstelling CIIO heeft de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum opnieuw verlenging van het ISO 9001-2015 certificaat verkregen voor de periode van drie jaar.

Lees verder
18 juni 2021

Slob: Veiligheid leerling uiteindelijk bepalend

Als de identiteit en voorschriften van de school botsen met de identiteit en de gelijkwaardigheid van leerlingen, ‘dienen we onverkort voor de leerlingen te gaan staan.’ De veiligheid van leerlingen – ook van transgender leerlingen – ‘moet uiteindelijk bepalend zijn.’

Lees verder