Good Governance

18 juni 2020
Hoe is toezicht en bestuur in uw situatie geregeld? Hoe vaak kijkt u als toezicht en bestuur ‘in de (reflectie)spiegel’? Welke aandachtspunten komen er uit uw evaluatie?

Als besturenorganisatie faciliteren we graag dat toezicht en bestuur bij onze leden up-to-date blijft. Daarom is het goed om met regelmaat de werkwijze te evalueren, te bespreken en daar ook externen met een ‘frisse blik’ naar te laten kijken. Om u hierin van dienst te zijn en te (onder)steunen organiseren we in maart 2021 D.V. een ronde regioavonden met als thema: Good Governance in het 3e decennium van de 21e eeuw. Het thema zal ingeleid worden door de heer H. Beermann, zelfstandig onderwijsadviseur en met regelmaat werkzaam voor de PO-raad (op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond Good Governance in de dagelijkse praktijk) en mr. drs. J. van den Brink, jurist VBSO (op de hoogte van wet- en regelgeving rond Good Governance).

De regioavonden vinden plaats op 23 maart in Barneveld en 25 maart in Bruinisse (in een zaal van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland ter plaatse). Wilt u de data alvast in de agenda noteren? Een specifieke uitnodiging met agenda volgt te zijner tijd.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder
02 juli 2020

Regio-avonden september: Burgerschap

Het wetsvoorstel Burgerschap ligt er. De impact van dit wetsvoorstel is groot voor ons christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. Dit vraagt om bezinning en doordenking.

Lees verder