Gewijzigde subsidieregeling voor onderwijsassistenten die leraar willen worden

9 maart 2020
Onderwijsassistenten die willen doorleren voor leraar, worden gestimuleerd door gunstiger subsidievoorwaarden.

Het lerarentekort is een urgent probleem in het primair onderwijs (po). Ramingen laten zien dat, bij gelijkblijvende omstandigheden, het tekort in 2022 kan oplopen tot 4.100 fte en in 2027 tot 11.000 fte.

Uit onderzoek blijkt dat het aantal personen dat interesse heeft om de opleiding tot leraar te gaan doen fors stijgt, wanneer het collegegeld en acht uur studieverlof per week worden vergoed.

De subsidieregeling heeft als doel te bevorderen dat meer onderwijsassistenten de opleiding tot leraar gaan doen.

Wijziging van de regeling

Op 14 februari 2020 is de regeling op de volgende punten gewijzigd:
Het studieverlof bedraagt ten minste 20% van het aantal uur dat de onderwijsassistent werkzaam is. Bij een werkweek van 40 uur is dat dus minimaal 8 uur studieverlof per week.
Het subsidiebudget voor 2020 is verhoogd naar € 11 miljoen.
De subsidie wordt jaarlijks uitbetaald.

Voorwaarden

Voor de subsidie gelden onderstaande voorwaarden:

  • De onderwijsassistent is in dienst van het bevoegd gezag en is geen zzp’er.
  • De onderwijsassistent is ingeschreven aan de opleiding. Bij de subsidieaanvraag moet het inschrijvingsbewijs worden aangeleverd. Hierop moeten de naam van de onderwijsassistent, de opleider, de opleiding en startdatum van de opleiding staan. Een bewijs van aanmelding wordt niet geaccepteerd.
  • De subsidie kan pas worden aangevraagd als de onderwijsassistent is gestart met de opleiding tot leraar.
  • Er kan per onderwijsassistent maar eenmaal subsidie worden aangevraagd.

Hoogte subsidie

In 2020 kan in totaal € 11 miljoen subsidie worden aangevraagd. De minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

De subsidie bedraagt € 5.000 per onderwijsassistent per jaar. Er kan voor maximaal 4 studiejaren subsidie worden aangevraagd. De subsidie wordt jaarlijks in gelijke delen overgemaakt.

Aanvraagprocedure

Het bevoegd gezag kan een aanvraag indienen met het online formulier. De aanvraag moet ondertekend worden door de onderwijsassistent, de schoolleider en het bevoegd gezag. Gebruik daarvoor het ondertekenblad en scan dit in. Een digitale foto is ook toegestaan.

U kunt subsidie aanvragen tot en met 15 oktober 2020. Als u dat wilt, doe het dan zo spoedig mogelijk. Het beschikbare bedrag is beperkt.

Auteur: mr. L. Vogelaar, Bestuurlijk-juridisch adviseur

drs. R. A. (Rein) van der Garde
Coördinator bestuurlijk-juridisch advies
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

04 april 2020

Inspectie past toezicht tot de zomervakantie aan

Gelet op de meest recente maatregelen van het kabinet in verband met de coronacrisis, heeft de Inspectie van het Onderwijs wijzigingen aangebracht in het toezicht tot de zomervakanties. Ongeacht of de scholen na de meivakantie wel of niet weer open gaan. 

Lees verder
04 april 2020

Uitstel herregistratie schoolleiders mogelijk

Lees verder