Gendertwijfel | VBSO steunt manifest en campagne tegen Transgenderwet

31 augustus 2022
Binnenkort behandelt de Tweede Kamer de nieuwe Transgenderwet, die het heel makkelijk maakt, ook voor jongeren en kinderen, om de wettelijke registratie van hun geslacht te veranderen. De gevolgen van dit wetsvoorstel zijn ingrijpend en verstrekkend, maar een grondig maatschappelijk debat hierover blijft tot nog toe uit.

Dat is de reden waarom mensen vanuit verschillende achtergronden het initiatief hebben genomen voor een publiekscampagne die vandaag start. Deze publiekscampagne bestaat uit een manifest om de politiek op te roepen de Transgenderweten een mediacampagne. De VBSO steunt dit manifest en deze campagne van harte!

Bezwaren tegen de wet

Er zijn verschillende redenen waarom deze wetswijziging onnodig en ongewenst is, en bezwaren tegen het wetsvoorstel zijn vanuit allerlei hoeken van de samenleving onder woorden gebracht. Zo zien vrouwen hun privacy en veiligheid in het geding, uiten (medische) wetenschappers fundamentele kritiek en mensen die de democratische rechtsstaat ter harte gaat zien een serieuze bedreiging voor de grondwettelijk gewaarborgde vrijheid van meningsuiting.

Oplossing voor niet bestaand probleem

Het wetsvoorstel biedt een ‘oplossing’ voor een niet bestaand probleem. De huidige procedure biedt waarborgen tegen fouten en misbruik. Het wegnemen van die waarborgen is onnodig, onverstandig en gevaarlijk. We lopen het gevaar, zo blijkt, om al dan niet uit ideologische overwegingen te experimenteren met een kwetsbare groep (jonge) mensen die beter verdienen. We lopen tegelijk het gevaar dat we mensen die lijden rond hun geslacht en gender ervaren, niet op een zorgvuldige en goede manier helpen. Het wordt daarom hoog tijd dat in een democratische rechtsstaat als de onze
een open en grondig debat op gang komt. De ondertekenaars van dit manifest roepen de politiek op om dit wetsvoorstel niet te steunen.

Lees ook: Opinie | Wie Bijbels wil leven krijgt fobieën opgeplakt – VBSO

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 september 2022

Nieuwe maatregelen omtrent sociale veiligheid

Sociale veiligheid krijgt veel aandacht. Niet alleen op onze scholen, maar zeker ook bij de regering, de politiek en de Inspectie. Graag informeren we over de laatste ontwikkelingen.

Lees verder
23 september 2022

Vacature | Projectleider ‘En dan ben je leraar’

De stuurgroep ‘En dan ben je leraar’ van de stichting ‘Meer Personeel Onderwijs’ zoekt een projectleider voor circa 8 uur in de week. Meer Personeel Onderwijs (MPO) is gericht op het werven van leraren voor het christelijk-reformatorisch onderwijs.

Lees verder