Gebruikmaken van een raamcontract met WWplus?

28 juni 2019
Bovenwettelijke regelingen voor werkloosheid en ziekte uit laten voeren door WWplus?

Sinds 1 januari 2019 is de uitvoering van de bovenwettelijke regelingen gedecentraliseerd. Elk schoolbestuur is zelf verantwoordelijk voor het opdrachtgeverschap van de uitvoering van de regelingen, en kan daarbij gebruik maken van een raamcontract dat de PO-Raad heeft afgesloten met WWplus.

In de cao voor het primair onderwijs (cao po) is een aantal uitkeringen opgenomen waar oud-werknemers aanspraak op kunnen maken, zoals WOPO (Werkloosheidsregeling onderwijspersoneel primair onderwijs) en ZAPO (Regeling ziekte en arbeidsongeschiktheid primair onderwijs). De regelingen werden tot dit jaar uitgevoerd op basis van een overeenkomst tussen OCW en WWplus. De uitvoeringskosten werden door OCW rechtstreeks betaald aan WWplus. Vanaf dit jaar zorgt de sector zelf voor de juiste contractering. Schoolbesturen ontvangen nu het geld in de lumpsum.

De PO-Raad adviseert schoolbesturen om gebruik te maken van het raamcontract met WWplus. Dit garandeert een goede en continue uitvoering van de complexe regelgeving.

De VBSO kan zich vinden in dit advies en neemt het dan ook over. Het kan dit jaar nog alleen voor schoolbesturen die zijn aangesloten bij de PO-raad, maar volgend jaar wil de PO-raad deze mogelijkheid ook bieden aan niet-aangesloten schoolbesturen.

Schoolbesturen die niet zijn aangesloten bij de PO-raad zullen dit jaar dus zelf de uitvoering moeten regelen van de genoemde bovenwettelijke regelingen. Mocht u daarmee te maken hebben, neem dan contact op met de VBSO. We proberen dan een maatwerkoplossing voor u te vinden bij WWplus.

drs. R. A. (Rein) van der Garde
Coördinator bestuurlijk-juridisch advies
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

29 februari 2020

Regioavonden VBSO – Present en Personeelsbeleid

Identiteitsgebonden personeelsbeleid vraagt blijvende aandacht. Als VBSO denken we u hierin graag met u mee. Tevens gaan we graag in gesprek met u over wat we als besturenorganisatie doen en verder voor u kunnen betekenen. We nodigen u uit voor onze regio-avonden.

Lees verder
28 februari 2020

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

De Tweede Kamer heeft eindelijk ingestemd met het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Met de WBTR beoogt de overheid de kwaliteit van het bestuur en het toezicht van de rechtspersonen vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij in de semipublieke sector te verbeteren.

Lees verder