Extra VBSO-ledenvergadering op D.V. 11 januari 2022

2 november 2021
Op D.V. 11 januari organiseert de VBSO een extra ledenvergadering. Wilt u deze datum in uw agenda reserveren? Van harte welkom!

We zien er naar uit om vele leden (schoolbesturen en kerkenraden) te mogen ontmoeten. Ook hopen we dat uit de opkomst blijkt dat u het ‘luisteren naar leden’ waardeert.

Onderwerpen

Er staan drie onderwerpen centraal tijdens de ledenvergadering.

  • Vacature lid RvT. Zoals u weet is er nog een vacature in de Raad van Toezicht van de VBSO. Om de gemoedsbezwaarde status van de VBSO (en daarmee ook voor Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum) te behouden, is het nodig dat deze vacature voor 1 februari a.s. wordt ingevuld. De Raad van Toezicht hoopt conform de op 3 juli vastgestelde statuten een enkelvoudige voordracht te doen.
  • Huisvesting. In september 2020 bent u geïnformeerd over de huisvesting van de VBSO. Zij verhuurt haar kantoor aan Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum. Gelet op de conditie van deze locatie is er actie nodig. Tijdens de ledenvergadering willen we u daarover graag informeren en in meenemen.
  • Strategie VBSO. De VBSO is een vereniging die ten dienste is van haar leden. Om hier zo goed mogelijk in te voorzien, wordt op verschillende wijzen input opgehaald. De verkregen informatie in combinatie met allerhande ontwikkelingen wordt verwerkt in een concept-strategie die we graag aan de leden presenteren en hen om feedback vragen.

U begrijpt: uw aanwezigheid en betrokkenheid is zeer gewenst.

Centrale locatie

Om de wensen van de leden zoveel mogelijk tegemoet te komen, organiseren we deze ledenvergadering deze keer op een wat meer centrale locatie. Bovendien zal de ledenvergadering ’s avonds plaatsvinden in plaats van overdag. Concreet:

Datum: D.V. dinsdag 11 januari 2022
Tijd: 19.30 – (max.) 22.00 uur
Locatie: Kerkgebouw Gereformeerde Gemeente in Nederland in Leerdam

Wilt u dit alvast in uw agenda noteren? Gelegenheid voor aanmelding volgt binnenkort. We zien ernaar uit u t.z.t. in dit verband te mogen ontmoeten.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

30 november 2021

Reactie VBSO en VGS op experiment onderwijszorgarrangementen

Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS willen de combinatie onderwijs en zorg voor jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte beter regelen. De regering heeft daarom als concept het Besluit experiment onderwijszorgarrangementen ter inzage gelegd.

Lees verder
22 november 2021

Slob: Veiligheidsbeleid moet van papier af komen

Dankzij de Wet veiligheid op school staat sociale veiligheid bij alle scholen op het netvlies. Vrijwel allemaal hebben ze op papier hun beleid op orde. Maar dat beleid moet nu ‘van het papier af komen en onderdeel worden van de dagelijkse praktijk.’

Lees verder