Denk mee met de SLO over invulling van leergebieden

9 mei 2023
De SLO zoekt leraren, vakexperts en procesregisseurs om de leergebieden bewegen & sport, mens & natuur, mens & maatschappij, kunst & cultuur en moderne vreemde talen te actualiseren. U kunt zich aanmelden tot 26 mei.

De SLO heeft van de minister de opdracht gekregen om de uit 2006 stammende kerndoelen en eindtermen in het funderend onderwijs te herzien. Kerndoelen vormen, samen met de referentieniveaus voor taal en rekenen, de wettelijke kaders voor de onderwijsinhoud in het primair onderwijs en in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Vorig jaar is de SLO gestart met het actualiseren van de kerndoelen voor Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Na deze kernvakken is het nu tijd om de leergebieden bewegen & sport, mens &  natuur, mens & maatschappij, kunst & cultuur en moderne vreemde talen te actualiseren.

Vanuit de VBSO en VGS doen we weer graag een beroep op deskundigen uit onze achterban om zich op te geven. We vinden het – net zoals eerder in het proces – belangrijk dat ook de kennis uit en de stem van het reformatorisch onderwijs in dit traject vertegenwoordigd is en dat wij zo een bijdrage leveren aan onderwijsontwikkeling voor alle leerlingen.

Voor betrokkenen is het bovendien verrijkend en leerzaam om mee te doen, zo weten we uit ervaringen van docenten die deelnamen aan curriculum.nu en betrokken zijn bij de huidige actualisatie.

Als u meedoet, laat het ons dan weten. De VBSO en VGS zijn graag bereid om u waar mogelijk te ondersteunen en van advies te voorzien.

Meer informatie en aanmelden kan op de website van SLO.

Dit bericht is met dank overgenomen van de VGS.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 november 2023

Voorstanders onderwijsvrijheid winnen verkiezingen

Met een mildere toon en een constructieve houding heeft PVV-leider Geert Wilders zijn partij de grootste gemaakt in de Tweede Kamer. Het is een enorme politieke aardverschuiving.

Lees verder
16 november 2023

Is de onderwijsvrijheid veilig bij de politieke partijen? [serie] – deel 6

D.V. volgende week 22 november mogen we weer naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Alles wijst op een politieke aardverschuiving. De uitslag was nooit zo onvoorspelbaar als nu. Blijft de onderwijsvrijheid bestaan? Om daar antwoord op te geven, analyseren we deze weken verschillende verkiezingsprogramma’s en de voorstellen die de partijen doen over onderwijsvrijheid.

Lees verder