Debat over Gomarus: gevolgen voor onderwijsvrijheid?

1 oktober 2021
Op 30 september debatteerde de Tweede Kamer over het Inspectierapport (d.d. 7 september 2021) over de zorg voor homoseksuele leerlingen op de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem. Heeft dit gevolgen voor de vrijheid van onderwijs?

Het debat liet felle tegenstellingen zien. Uiteraard niet over de noodzaak dat elke school een veilige omgeving moet bieden, zoveel mogelijk, ook voor homoseksuele leerlingen. Maar wel over de vraag of dit rapport gevolgen heeft voor artikel 23, en voor het uitdragen van de Bijbelse uitgangspunten over huwelijk en seksualiteit.

De woordvoerders van linkse partijen stelden in felle bewoordingen dat er teveel ruimte bestaat in de onderwijsvrijheid, dat scholen niet meer zouden mogen vragen naar ondertekening (door ouders) van identiteitsverklaringen met de Bijbelse visie op huwelijk en seksualiteit, en dat het niet mogelijk zou zijn om vanuit de klassiek-Bijbelse visie toch een veilig klimaat te bieden aan leerlingen die homoseksuele gevoelens hebben of een andere genderidentiteit. Deze partijen stellen: juist door het “absolute minimum” van wat scholen moeten naleven te handhaven, bewaken wij de onderwijsvrijheid voor de toekomst, tegen misbruik ervan. De stemmingen over de bijbehorende moties hebben nog niet plaatsgevonden.

Minister Slob stelde daarentegen dat het ook voor reformatorische scholen wel degelijk mogelijk is om die veiligheid te bieden, en dat deze scholen vanuit hun identiteit hier ook de ruimte voor hebben. Maar, zo zei hij over de veiligheid voor deze kinderen op ‘deze scholen’: “Hier geldt heel nadrukkelijk dat iedere school die zorgplicht heeft, welke school het ook is. We mogen scholen daar ook aan houden… Men moet dus laten zien op welke wijze daar inhoud aan wordt gegeven en dat de school in de breedte ook de verantwoordelijkheid draagt om dat veilige schoolklimaat te bieden. Het is voor deze scholen inderdaad een hele grote opdracht om daar inhoud aan te geven, maar ook voor hen geldt onverkort onze wet- en regelgeving. We zullen daar ook op toezien.”

Helaas gaan de genoemde linkse partijen eraan voorbij dat de onderwijsvrijheid er nu juist niet alleen is om meerderheidsopvattingen te beschermen, maar ook om ouders van bijvoorbeeld een reformatorische levensopvatting de mogelijkheid te geven om hun kinderen volgens hun wezenlijke overtuigingen te kunnen onderwijzen. Het is zeker goed dat er aandacht is voor de veiligheid van kinderen. Het mag echter niet vanuit een exclusief seculier-liberaal standpunt worden ingevuld wat die veiligheid betekent, of wat de rechtsstaat inhoudt.

Juist als leerlingen op een reformatorische school worstelen met vragen, zijn dat ook “onze kinderen”. Net zo goed als zij aangeven een homoseksuele geaardheid te hebben. We willen om hen heen staan. Laat de politieke retoriek niet voor een buitensluiting in eigen kring zorgen. Op onze scholen, waar het onderwijs aansluit bij de opvoeding en waar Bijbelse waarden leidend moeten zijn, kan het voor hen veilig zijn. Het Bijbels mensbeeld wijst op afhankelijkheid van mensen naar elkaar toe en naar God. En hoe je op God kunt vertrouwen en elkaar kunt helpen. Dat vertrouwen geeft invulling en een hoopvol perspectief aan het leven. Daarbij hoort ook respect voor iedereen, een oprecht luisteren naar het verhaal, de gevoelens van alle leerlingen. Ook weten we dat de realiteit van de zonde voor iedereen het weerstand bieden aan voor God verkeerde neigingen nodig maakt, voor wie dan ook. Maar mede daarin is de God de betrouwbare. Een visie op seksualiteit staat nooit op zichzelf. Je kunt het puzzelstukje niet begrijpen, los van de hele puzzel, van iemands levensvisie en mensvisie. Die visie houdt niet in dat mensen zich als autonome individuen ontplooien, en ook niet dat je seksuele beleving bepalend is voor je identiteit. Het is eerder de plek die je inneemt tussen de mensen om je heen en richting God, die je levensinvulling bepaalt en waarin vervulling kunt vinden.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

30 november 2021

Reactie VBSO en VGS op experiment onderwijszorgarrangementen

Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS willen de combinatie onderwijs en zorg voor jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte beter regelen. De regering heeft daarom als concept het Besluit experiment onderwijszorgarrangementen ter inzage gelegd.

Lees verder
22 november 2021

Slob: Veiligheidsbeleid moet van papier af komen

Dankzij de Wet veiligheid op school staat sociale veiligheid bij alle scholen op het netvlies. Vrijwel allemaal hebben ze op papier hun beleid op orde. Maar dat beleid moet nu ‘van het papier af komen en onderdeel worden van de dagelijkse praktijk.’

Lees verder