De Leraar centraal

5 oktober 2021
Deze weken is er veel aandacht voor onderwijs en opvoeding. Het zijn de weken van…, zoals we dat noemen. Ook de Dag van de Leraar (5 oktober) valt in deze week. De meester of juf een dag in het jaar extra in het zonnetje zetten is een goede gedachte. Zonlicht draagt bij aan vitaliteit. Onderwijzen is uitermate boeiend én intensief. Dit mogen we jaarlijks markeren en waarderen. Maar is het genoeg?

Graag willen we in dit kader een aantal vragen met u, ouders, bestuurders en directies en kerkenraden delen:

Ouder(s), hoe spreekt u met uw kind(eren) over de meester en juf en over het onderwijs dat zij geven? Merkt uw kind aan u dat u Bijbels onderwijs waardeert? Ervaart uw kind dat u achter de school en het schoolbeleid staat? Draagt u allen die een taak op school hebben op in het gebed in uw gezin? Verzorgt u thuis – al is het in uw beleving in alle gebrek – huisgodsdienst oftewel geeft u basisonderwijs? Wat zullen de onderwijzers van uw kind(eren) er goed mee zijn als zij zulke ouders mogen hebben.

Bestuurders en directies, hoe zorgt u iedere dag voor uw personeel? Heeft u hen bij de aanname bevraagd en doorgezaagd op identiteit en is het daarna een soort onbesproken vanzelfsprekendheid geworden? Of zorgt u regelmatig voor bezinningsmomenten tijdens weekopeningen, teamvergaderingen, studiedagen en is hier gesprek over? Welke plaats is er binnen de gesprekkencyclus? Hoe voedt u uw mannen en vrouwen voor de klas? En wat zijn uw bronnen? Is de lijn in al uw beleid en onderwijspraktijk vanuit het “Alzo zegt de HEERE…” en doordenkt u dit voor het dagelijks handelen?

Kerkenraden, draagt u het onderwijs aan “de kinderen van de gemeente” op uw schouders én op uw hart? Is dat merkbaar aan uw meeleven met de meesters en juffen? Heeft het onderwijs een plaats in het openbare gebed en in uw binnenkamer? Voelt u de verantwoordelijkheid, zoals deze ook in Zondag 38 is verwoord? Wat zal het onderwijsgevenden goed doen als ze merken dat de kerk om hen heen staat en dat voor hen het onderwijs een gebedszaak is.

Leerschool

Als u bovenstaande vragen tot u door laat dringen, hoe centraal staat de leraar dan? Moet hij of zij het met die ene dag doen? Een laag dieper: als u eerlijk met deze vragen omgaat, moet u constateren onmogelijk op rechte wijze ‘de leraar centraal’ te stellen. En dat is maar goed ook. Mensen mogen wel gewaardeerd worden, maar niet in het middelpunt. Als het recht ligt, zien we door het licht van Gods Geest onze dwaasheid en hardleersheid, of we nu ouder, bestuurder, directeur, ambtsdrager of onderwijzer zijn. En hebben we allemaal nodig om leraar-af te worden en op de leerschool van de allerhoogste Profeet en Leraar gebracht én gehouden te worden. Smekend om onderwijs uit Zijn mond, door Zijn leiding. En wilt u daarover nog eens wat lezen? Zoek de preek van ds. C. Kramp n.a.v. Ps. 32 : 8 eens op en neem rustig de tijd om deze biddend te lezen. Met Gods zegen staat dan dé Leraar centraal en zijn we allemaal verlegen om onderwijs.

Lees verder:

Bekijk hier ook de andere blogs die KOC Diensten in het kader van de Week van het Onderwijs en de Week van de Opvoeding in de loop van de week publiceert.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

13 oktober 2021

Blijf in gesprek over Bijbelse onderwijsvisie

De Code Goed Bestuur voor het basisonderwijs is vernieuwd.
Deze vereist zorg voor ”goed onderwijs”, op basis van een goed doordachte onderwijsvisie. Als voorbereiding op de nieuwe schoolplanperiode is het nuttig om hierover na te denken. Wat is elementair voor christelijk onderwijs op onze scholen, juist nu?

Lees verder
12 oktober 2021

Bezint eer ge begint

De Week van het Onderwijs ligt achter ons. Er was op allerlei manieren aandacht voor het belang van goed onderwijs. Op 5 oktober stond, zoals jaren gebruikelijk, de leraar centraal. Jij als leraar doet ertoe. Je plaats en positie in de klas is ongelooflijk belangrijk.

Lees verder