De fundamenten omgestoten?!

12 mei 2021
De basis voor het gezin, de kerncel van de samenleving, is van God gegeven. Fundamenteel! Zonder dit is er ten diepste geen samenleving mogelijk. En juist deze fundamenten, gegeven in de staat der rechtheid en - hoewel gehavend - gebleven na de zondeval, staan onder zware druk.

Het eerste Bijbelhoofdstuk beschrijft de schepping van man en vrouw. “En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.” Deze zeer goede schepping heeft God nog verder volmaakt: hij gaf Adam een vrouw. Schepping van man en vrouw, de instelling van het huwelijk tussen één man en één vrouw.

Tegen deze Goddelijke instelling strijdt een heersende ideologie, die al zesduizend jaar aan de gang is. De duivel stelt alles in het werk om God van Zijn eer te beroven en Zijn raad te verstoren. Naarmate de wederkomst aanstaande is, zal zijn strijd heftiger zijn. We lezen het iedere dag in de krant, we ervaren het in de wetgeving, we worden er frequent mee geconfronteerd: Het huwelijk moet worden ontwricht, de mens moet vrij en gelijk zijn!

Wie bepaalt dat er verplichtingen zijn? Wie zegt dat ik een man of vrouw ben en wil blijven? Waarom mag ik niet (uit)leven waar ik me goed bij voel? De seksuele revolutie, die zich manifesteert rondom homoseksualiteit en in hoog tempo de genderideologie oplegt, is alles ontwrichtend. Gij zult vrij en gelijk zijn, hoe dwingend en ongelijk is dat? Alles wat goed is/was, moet kapot. De fundamenten om samen te kunnen leven, worden omgestoten!

Duiden

Recent is er door mij aan enkele belezen mensen gevraagd welke boeken zij aanraden om de tijdgeest te kunnen duiden. De volgende boeken werden onder andere aanbevolen: De seksuele revolutie (Gabriele Kuby) en Liefde die boven alles uitgaat (dr. P. de Vries en dr. M. Klaassen).

Het eerste boek schetst de basis van de genderidelogie en welke ingrijpende agenda (door)gevoerd wordt. De inhoud is niet opbeurend, eerlijk gezegd, eerder moed benemend. Toch: het is te waarderen dat deze schrijvers ons helpen te zien wat er gaande is.

Het tweede boek geeft een duidelijke beschrijving wat de Bijbel zegt over (homo)seksualiteit en identiteit. Het bijzondere van de ware liefde wordt onder woorden gebracht. Allerlei tegenargumenten worden Bijbels weerlegd.

Opscherpen

Opgescherpt worden en blijven, dat is van belang! Serieus nemen wat er gaande is. De vloedgolf kan door ons niet worden tegengehouden. Wat kunnen we wel doen als we op hetzelfde Fundament mogen staan? Alert zijn. De gegeven fundamenten waarderen. Samen alle aandacht geven aan huwelijk en gezin. Waar mogelijk versterken wat onder druk staat! Vragen of de Heere ons staande wil houden, wil bewaren bij Zijn Woord en getuigenis en Zijn zegen wil geven.

Thema jaarvergadering

Om hierin dienstbaar te zijn vanuit de VBSO, is het thema en de inhoud van onze jaarvergadering op D.V. 5 juni: De fundamenten omgestoten?! Verdere aanbeveling lijkt ons niet nodig.

Klik hier voor meer informatie over het programma en meld u zich aan.

We zien uw komst met belangstelling tegemoet!

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

16 september 2021

Welkom bij De Viersprong-bijeenkomst

Na een cursusjaar waarin je een periode thuisonderwijs moest geven en na een lange zomervakantie is het een onderwerp dat elke kleuterleerkracht bezighoudt: hoe bevorder ik een positief en veilig pedagogisch klimaat in mijn kleuterklas?

Lees verder
16 september 2021

‘Opstapje’ naar de basisschool

Lees verder