Code Goed Bestuur: wat kunt u verwachten?

2 juni 2021
Binnen de VBSO is gewerkt aan een compact overzicht van de implicaties van de Code Goed bestuur en de veranderde wetgeving hierover (denk aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen).

Van belang is dat we deze ontwikkelingen blijven volgen vanuit onze identiteit, en de verplichtingen vandaaruit invulling geven. Daarom geven we in deze notitie ook aandacht aan mogelijkheden om kerkenraden ook binnen deze kaders een positie te laten hebben in schoolbesturen.

Ook hebben we hierbij vragen betrokken die tijdens de regioavonden van de VBSO naar voren kwamen, zoals het voorstellen van een tijdspad om de zaken die nodig zijn te implementeren.

Binnen enkele weken hopen we u hierover nader te informeren en dit overzicht u toe te sturen.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

18 juni 2021

Kwaliteitscertificering Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum verlengd

Na onderzoek door certificeringsinstelling CIIO heeft de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum opnieuw verlenging van het ISO 9001-2015 certificaat verkregen voor de periode van drie jaar.

Lees verder
18 juni 2021

Slob: Veiligheid leerling uiteindelijk bepalend

Als de identiteit en voorschriften van de school botsen met de identiteit en de gelijkwaardigheid van leerlingen, ‘dienen we onverkort voor de leerlingen te gaan staan.’ De veiligheid van leerlingen – ook van transgender leerlingen – ‘moet uiteindelijk bepalend zijn.’

Lees verder