Code Goed Bestuur: wat kunt u verwachten?

2 juni 2021
Binnen de VBSO is gewerkt aan een compact overzicht van de implicaties van de Code Goed bestuur en de veranderde wetgeving hierover (denk aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen).

Van belang is dat we deze ontwikkelingen blijven volgen vanuit onze identiteit, en de verplichtingen vandaaruit invulling geven. Daarom geven we in deze notitie ook aandacht aan mogelijkheden om kerkenraden ook binnen deze kaders een positie te laten hebben in schoolbesturen.

Ook hebben we hierbij vragen betrokken die tijdens de regioavonden van de VBSO naar voren kwamen, zoals het voorstellen van een tijdspad om de zaken die nodig zijn te implementeren.

Binnen enkele weken hopen we u hierover nader te informeren en dit overzicht u toe te sturen.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

16 september 2021

Welkom bij De Viersprong-bijeenkomst

Na een cursusjaar waarin je een periode thuisonderwijs moest geven en na een lange zomervakantie is het een onderwerp dat elke kleuterleerkracht bezighoudt: hoe bevorder ik een positief en veilig pedagogisch klimaat in mijn kleuterklas?

Lees verder
16 september 2021

‘Opstapje’ naar de basisschool

Lees verder