Burgerschapswet: wat wordt verwacht?

27 oktober 2021
Sinds 1 augustus is de aangescherpte burgerschapswet in werking. Het is goed om even wat zaken op een rij te zetten. Wat betekent dit voor uw school?

Het draait er, evenals bij de vorige wet, nog steeds om dat kinderen op een goede manier leren om met elkaar om te gaan. Dat ze hun weg in de samenleving en onze democratische rechtsstaat vinden. Toch is er één groot verschil: van scholen wordt nu veel nadrukkelijker gevraagd om de basiswaarden van de democratische rechtsstaat en sociaal-maatschappelijke competenties te bevorderen.

Leerlijn

Op veel scholen gebeurt al veel in de vorm van projecten, activiteiten en afzonderlijke lessen. Nieuw in de aangescherpte wet is dat er accent gelegd wordt op het feit dat scholen aan de hand van concrete leerdoelen zorg moeten dragen voor een doelgerichte aanpak en samenhangend aanbod. Het mooie is dat door de Stichting Leermiddelenontwikkeling Reformatorisch Onderwijs (SLRO) een leerlijn ontwikkeld wordt die hierin voorziet.

Vrijheid

De burgerschapswet geeft scholen de ruimte om een eigen invulling te geven. Hierbij moeten zij zich toetsen aan de basiswaarden van de democratische rechtstaat. Het onderwijs moet op die waarden gegrond zijn. Dat betekent dat er vrijheid is om onderwijs vorm te geven vanuit eigen opvattingen, maar dat je ook laat zien dat er andere opvattingen leven in de samenleving.

Lees ook: Burgerschapsopdracht: wat zijn de verplichtingen?

Verantwoording

Scholen mogen ook zelf bepalen hoe zij de resultaten van burgerschapsonderwijs meten. Het gaat er niet om hóe je verantwoording aflegt, maar dát je verantwoording aflegt. Het belangrijkste is om de leerresultaten goed inzichtelijk te maken. En te laten zien wat gedaan is om de leerdoelen te bereiken. Daarom is het handig om een betrouwbaar meetinstrument te ontwikkelen om dit in kaart te brengen. Hieruit moet blijken hoe in ieder geval de basiswaarden van de democratische rechtstaat inhoud zijn gegeven. Dat behoort tot de verplichte inhoudelijke kern.

Lees ook: Geen ‘eigen’ eisen inspectie bij burgerschapsonderwijs

Visie

Samenvattend is het essentieel dat scholen een eigen visie hebben, waarin de basiswaarden van de democratische rechtstaat een plek hebben, dat zij leerdoelen ontwikkelen en daaruit onderwijzen, en tot slot dat zij de leerresultaten inzichtelijk weten te maken en daarover verantwoording afleggen.

Meer weten of ondersteuning nodig?

Bekijk het dossier Burgerschapsonderwijs.

W.H. (Wim) Heenck
Organisatieadviseur
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

30 november 2021

Reactie VBSO en VGS op experiment onderwijszorgarrangementen

Het ministerie van OCW en het ministerie van VWS willen de combinatie onderwijs en zorg voor jongeren met een complexe ondersteuningsbehoefte beter regelen. De regering heeft daarom als concept het Besluit experiment onderwijszorgarrangementen ter inzage gelegd.

Lees verder
22 november 2021

Slob: Veiligheidsbeleid moet van papier af komen

Dankzij de Wet veiligheid op school staat sociale veiligheid bij alle scholen op het netvlies. Vrijwel allemaal hebben ze op papier hun beleid op orde. Maar dat beleid moet nu ‘van het papier af komen en onderdeel worden van de dagelijkse praktijk.’

Lees verder