Brief aan Slob: Aandacht voor persoons-, karakter- en gewetensvorming

30 april 2021
De VBSO en VGS stuurden namens het onderwijsveld een brief aan minister Slob over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In die brief doen zij tien aanbevelingen voor het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs. Zo roepen ze de minister op om naast de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling ook aandacht te besteden aan vorming.

“Juist die vorming heeft tijdens de periode van afstandsonderwijs sterk onder druk gestaan: de coronacrisis stelt jongeren nadrukkelijk voor allerlei zingevingsvragen”, stellen de VBSO en VGS.

In hun brief schrijven de organisaties dat er veel waardering is voor het geld dat vrijkomt en voor het feit dat de minister de noodzaak van de investering onderkent. Tegelijkertijd roepen de organisaties de politiek namens hun leden onder andere op om de oplossingen structureel vorm te geven zodat het onderwijs problemen die al langer speelden, zoals het lerarentekort, aan kan pakken.

Lees hier alles in het dossier Nationaal Programma Onderwijs

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

13 oktober 2021

Blijf in gesprek over Bijbelse onderwijsvisie

De Code Goed Bestuur voor het basisonderwijs is vernieuwd.
Deze vereist zorg voor ”goed onderwijs”, op basis van een goed doordachte onderwijsvisie. Als voorbereiding op de nieuwe schoolplanperiode is het nuttig om hierover na te denken. Wat is elementair voor christelijk onderwijs op onze scholen, juist nu?

Lees verder
12 oktober 2021

Bezint eer ge begint

De Week van het Onderwijs ligt achter ons. Er was op allerlei manieren aandacht voor het belang van goed onderwijs. Op 5 oktober stond, zoals jaren gebruikelijk, de leraar centraal. Jij als leraar doet ertoe. Je plaats en positie in de klas is ongelooflijk belangrijk.

Lees verder