Brief aan Slob: Aandacht voor persoons-, karakter- en gewetensvorming

30 april 2021
De VBSO en VGS stuurden namens het onderwijsveld een brief aan minister Slob over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In die brief doen zij tien aanbevelingen voor het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs. Zo roepen ze de minister op om naast de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling ook aandacht te besteden aan vorming.

“Juist die vorming heeft tijdens de periode van afstandsonderwijs sterk onder druk gestaan: de coronacrisis stelt jongeren nadrukkelijk voor allerlei zingevingsvragen”, stellen de VBSO en VGS.

In hun brief schrijven de organisaties dat er veel waardering is voor het geld dat vrijkomt en voor het feit dat de minister de noodzaak van de investering onderkent. Tegelijkertijd roepen de organisaties de politiek namens hun leden onder andere op om de oplossingen structureel vorm te geven zodat het onderwijs problemen die al langer speelden, zoals het lerarentekort, aan kan pakken.

Lees hier alles in het dossier Nationaal Programma Onderwijs

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 december 2022

Preview | Boek & uitgangspunten Bijbels onderwijzen

Op D.V. 11 januari 2023 vindt het symposium plaats waar het boek 'Bijbels onderwijzen' gepresenteerd zal worden. Dit bevat 33 uitgangspunten en een model voor goed christelijk onderwijs. Ook benieuwd? Bekijk deze preview en meld u aan voor het symposium!

Lees verder
05 december 2022

Begrotingsdebat #4 | Kamer vraagt ook om meer zeggenschap over onderwijs

De Tweede Kamer heeft gestemd over de moties die zijn ingediend tijdens het debat over de Onderwijsbegroting. Uit de stemmingsuitslag blijkt dat de Kamer, net als de minister, het onderwijsveld nóg dichter de huid wil gaan zitten.

Lees verder