Brief aan Slob: Aandacht voor persoons-, karakter- en gewetensvorming

30 april 2021
De VBSO en VGS stuurden namens het onderwijsveld een brief aan minister Slob over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). In die brief doen zij tien aanbevelingen voor het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs. Zo roepen ze de minister op om naast de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling ook aandacht te besteden aan vorming.

“Juist die vorming heeft tijdens de periode van afstandsonderwijs sterk onder druk gestaan: de coronacrisis stelt jongeren nadrukkelijk voor allerlei zingevingsvragen”, stellen de VBSO en VGS.

In hun brief schrijven de organisaties dat er veel waardering is voor het geld dat vrijkomt en voor het feit dat de minister de noodzaak van de investering onderkent. Tegelijkertijd roepen de organisaties de politiek namens hun leden onder andere op om de oplossingen structureel vorm te geven zodat het onderwijs problemen die al langer speelden, zoals het lerarentekort, aan kan pakken.

Lees hier alles in het dossier Nationaal Programma Onderwijs

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

23 juli 2021

Identiteitsgebonden hulpverlening is helpend

Er bestaat veel behoefte aan een hulpverlener met een gelijke levensbeschouwing en gesprekken over religie en/of spiritualiteit. Als een cliënt in de ggz de juiste religieuze zorg krijgt, kan dat positief werken op zijn herstel.

Lees verder
09 juli 2021

VBSO/VGS wijzen PvdA op alternatieven acceptatieplicht

PvdA-Kamerlid De Hoop wil artikel 23 van de Grondwet (over de vrijheid van onderwijs) moderniseren. Onder meer door een acceptatieplicht in te voeren. Die moet de toegankelijkheid van ons bestel verbeteren. De VBSO en VGS wijzen hem op effectievere alternatieven.

Lees verder