‘Bestuurder vooral afhankelijke stuurman’

15 november 2022
‘Een bestuurder is in de eerste plaats een stuurman van zijn organisatie. Hij is iemand die onder invloed van de wind en met een team, vanuit de bedoeling, vaart naar de gewenste bestemming. Daarbij is het van belang dat deze stuurman zich afhankelijk weet van God en hij een biddend leven kent.’

Dat was één van de antwoorden die VBSO en VGS terugkregen op de vragenlijst die we vorige maand hadden uitgezet. Daarmee vroegen we onze achterban mee te denken over de vraag hoe bestuurders hun verantwoordelijkheid kunnen waarmaken. Dat thema staat namelijk centraal in een nieuw advies waaraan de Onderwijsraad werkt.

Op basis van de ontvangen reacties – waarvoor veel dank! – hebben we een uitvoerige inbreng opgesteld. Die hebben we inmiddels gedeeld met de Onderwijsraad.

Moreel kompas

VBSO en VGS benadrukken in onze inbreng dat die wel gaat óver de bestuurder, maar dat het op school niet draait óm de bestuurder. Wij zien de school als gemeenschap, als een keten waarin meerdere schakels een cruciale functie vervullen. De bestuurder is daarin onmisbaar, maar belangrijker nog is de man/vrouw voor de klas: zij moeten bloeien en groeien, dankzij de bestuurder.

Daarnaast wijzen we er op dat besturen nooit vrijblijvend is, maar grote verantwoordelijkheden met zich mee brengt. Om zijn werk goed te kunnen doen, heeft een bestuurder visie nodig en een moreel kompas. Welke principes hij zoal moet hanteren? Denk aan integriteit, dienstbaarheid en gehoorzaamheid. Maar ook aan nederigheid, transparantie en soberheid.

We hebben, kortom, bestuurders nodig met hart voor onderwijs: ‘Het moet hen niet gaan om de knaken, maar om de kinderen.’

Meerwaarde

Richting de Onderwijsraad onderstrepen we de meerwaarde van vrijwillige, onbezoldigde en door de leden gekozen bestuurders van kleinere onderwijsverenigingen. ‘Zij zijn doorgaans nauw verbonden met hun achterban. Koester dat model.’

De politiek roepen we op om niet op de stoel van de bestuurder te gaan zitten. ‘Geef hem vertrouwen en biedt hem ruimte. Waar verbetering mogelijk is, is professionalisering de sleutel, niet extra wet- en regelgeving of controle.’

Bestuurders moeten ook aan de bak: ‘Wees transparant. Daarbij hoort heldere communicatie en het afleggen van verantwoording. En: blijf steeds werken aan je persoonlijke ontwikkeling.’

Drieluik

Eerder bracht de raad adviezen uit over ‘de leraar’ en over ‘de schoolleider’. Een advies over schoolbestuurders maakt dit drieluik over professionals in het onderwijs compleet. Het advies verschijnt naar verwachting volgend voorjaar.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

06 december 2022

Preview | Boek & uitgangspunten Bijbels onderwijzen

Op D.V. 11 januari 2023 vindt het symposium plaats waar het boek 'Bijbels onderwijzen' gepresenteerd zal worden. Dit bevat 33 uitgangspunten en een model voor goed christelijk onderwijs. Ook benieuwd? Bekijk deze preview en meld u aan voor het symposium!

Lees verder
05 december 2022

Begrotingsdebat #4 | Kamer vraagt ook om meer zeggenschap over onderwijs

De Tweede Kamer heeft gestemd over de moties die zijn ingediend tijdens het debat over de Onderwijsbegroting. Uit de stemmingsuitslag blijkt dat de Kamer, net als de minister, het onderwijsveld nóg dichter de huid wil gaan zitten.

Lees verder