Onze bestuursleden

Het bestuur zet zich in om – binnen de doelstelling van de VBSO – de organisatie aan te sturen. Bij deze taken vormt de identiteit de grondtoon.

Dhr. A. Krijgsman (penningmeester en plv. voorzitter)

Dhr. A.A. Hak (secretaris)

Dhr. E. Verwoerd (lid)

Dhr. D. Guiljam (lid)

Dhr. A.C. van Bochove (lid)

Dhr. W. Ottema (lid)