Belenen en beleggen

28 juni 2019
Valt het deposito van de spaarrekening bij een bank ook onder de regeling Belenen en beleggen?

Moeten spaarrekeningen als een belegging in de zin van de “Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016” worden aangemerkt? Als dat wel zo is, moet de financiële instelling bij wie een spaarrekening wordt aangehouden, voldoen aan de minimale rating eisen.

In de oude regeling (tot juni 2016) bestond er geen expliciete duidelijkheid over deze vraag. Nu heeft de wetgever expliciet deze onduidelijkheid weggenomen: In de toelichting van de minister bij de publicatie van de regeling in de Staatscourant staat in de toelichting op artikel 1 (definities) vermeld: Beleggingen zijn uitzettingen van middelen die tijdelijk niet benodigd zijn om aan lopende financiële verplichtingen te voldoen. Hierbij kan men denken aan: obligaties, alle vormen van spaartegoeden en deposito’s.

Hiermee is duidelijk dat de spaarrekening onder de werking van de regeling valt en als een ‘belegging’ moet worden aangemerkt die aan de rating eisen moet voldoen. Die ratingeisen zijn:

Derivaten of beleggingen worden alleen aangetrokken dan wel uitgezet bij financiële ondernemingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht, en die:

  1. gevestigd zijn in een lidstaat;
  2. minstens een single A-rating (de banken met deze ratings kennen een stabiel, laag kredietrisico) hebben, afgegeven door ten minste twee van de vier ratingsbureaus Moody’s, Standard and Poor’s, Fitch en DBRS.
drs. R. A. (Rein) van der Garde
Coördinator bestuurlijk-juridisch advies
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 mei 2019

’Privacy leeft, wel verbetering nodig’

Alweer bijna een jaar geleden is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingegaan. Hoe doen scholen het met het op orde brengen van privacy? Daar is door OCW uitgebreid onderzoek naar gedaan.

Lees verder
26 maart 2019

Een pseudoniem voor elke leerling: is de ECK iD gewenst?

Moet een educatieve uitgever de naam van een leerling weten? Wat is een Keten ID en is het raadzaam om hier als school aan mee te doen? Kort gezegd: feitelijk is de ECK iD (of Keten iD) een pseudoniem voor de leerling wat de school kan gebruiken om daarmee leerlinggegevens bij uitgeverijen beter te kunnen beschermen. In dit artikel leggen we uit wat het inhoudt, en of het wenselijk is om het als school te gaan gebruiken.

Lees verder