Basisscholen per 8 juni D.v. weer helemaal open!

20 mei 2020
Op 19 mei is door de regering bekendgemaakt dat de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig open mogen. In dit nieuwsbericht daarom een aantal aanvullingen en wijzigingen op het nieuwsbericht d.d. 22 april jongstleden. Het voorbehoud is nog wel dat er nog lopende onderzoeken zijn naar de vraag of en in hoeverre kinderen bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus, en wanneer daaruit zou blijken dat die bijdrage veel groter is dan gedacht, kan de maatregel worden teruggedraaid.

Alle kinderen mogen weer naar school, ook tegelijkertijd. Wel blijft het de bedoeling dat de afstands- en hygiëneregels voor de volwassenen zoveel mogelijk gewaarborgd blijven.

De noodopvang kan worden beëindigd. Deze behoeft (tot 1 juli) alleen nog beschikbaar te zijn voor kinderen van ouders die werken in de zorg, en buiten schooltijden. Het ligt dus niet voor de hand dat scholen hierbij nog een rol vervullen.

Voor de medewerkers in het basisonderwijs geldt (al sinds 11 mei) de mogelijkheid zich te laten testen. Zie voor meer informatie hierover deze factsheet: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/06/factsheet-testen-op-corona-van-medewerkers-in-speciaal-basisonderwijs-en-kinderopvang

Mr. drs. J. van den Brink, BVD Advocaten

drs. R. A. (Rein) van der Garde
Coördinator bestuurlijk-juridisch advies
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

28 mei 2020

Subsidieregeling Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s

Deze week is een Regeling gepubliceerd van de beide onderwijsministers, voor aanvullende subsidie aan onderwijsinstellingen. Het gaat om extra geld voor speciale programma’s, bedoeld voor kwetsbare leerlingen die achterstanden hebben opgelopen in de maanden dat vanwege de coronamaatregelen afstandsonderwijs moest worden gegeven. Let hierbij goed op de data waarvoor het moet worden aangevraagd!

Lees verder
20 mei 2020

Wet meer ruimte voor nieuwe scholen door de Eerste Kamer

In de nieuwsberichten van 15 november 2019 en 22 april 2020 is dit wetsvoorstel ook besproken. Op 19 mei 2020 is de wet ook door de Eerste Kamer aanvaard (overigens na stevig debat op 12 mei en met een tegenstem van verschillende partijen).

Lees verder