Basisscholen per 8 juni D.V. weer helemaal open!

20 mei 2020
Op 19 mei is door de regering bekendgemaakt dat de basisscholen vanaf 8 juni weer volledig open mogen. In dit nieuwsbericht daarom een aantal aanvullingen en wijzigingen op het nieuwsbericht d.d. 22 april jongstleden. Het voorbehoud is nog wel dat er nog lopende onderzoeken zijn naar de vraag of en in hoeverre kinderen bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus, en wanneer daaruit zou blijken dat die bijdrage veel groter is dan gedacht, kan de maatregel worden teruggedraaid.

Alle kinderen mogen weer naar school, ook tegelijkertijd. Wel blijft het de bedoeling dat de afstands- en hygiëneregels voor de volwassenen zoveel mogelijk gewaarborgd blijven.

De noodopvang kan worden beëindigd. Deze behoeft (tot 1 juli) alleen nog beschikbaar te zijn voor kinderen van ouders die werken in de zorg, en buiten schooltijden. Het ligt dus niet voor de hand dat scholen hierbij nog een rol vervullen.

Voor de medewerkers in het basisonderwijs geldt (al sinds 11 mei) de mogelijkheid zich te laten testen. Zie voor meer informatie hierover deze factsheet: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/05/06/factsheet-testen-op-corona-van-medewerkers-in-speciaal-basisonderwijs-en-kinderopvang

Mr. drs. J. van den Brink, BVD Advocaten

Overzicht nieuws

Gerelateerd

05 september 2020

Leraren Community OCW

Het ministerie van OCW zoekt schoolleiders en leerkrachten om op een online platform mee te denken over actuele onderwijsthema’s. het is een besloten platform, waaraan 400 schoolleiders en leerkrachten voor éen schooljaar deelnemen.

Lees verder
11 juli 2020

Uitbreiding instrumenten Ministerie en Inspectie

Vanuit diverse wetsvoorstellen komen de laatste maanden op allerlei wijzigingen naar voren die de Inspectie van het Onderwijs meer handhavingsmogelijkheden geven. Het zijn instrumenten op verschillende, kleinere en grotere terreinen, die daardoor niet in één samenhangend overzicht worden gepresenteerd. Het is echter zinvol om deze wijzigingen ook eens samen op een rij te zetten.

Lees verder