Algemene ledenvergadering VBSO verzet naar D.V. 26 september a.s.

23 april 2020
Het bestuur van de VBSO heeft besloten om in verband met de huidige situatie de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te verplaatsen.

De ALV zal plaatsvinden op D.V. zaterdag 26 september a.s. (i.p.v. 6 juni). Wilt u deze datum in uw agenda noteren, zodat u er t.z.t. bij kunt zijn. We stellen uw aanwezigheid op prijs.

Het thema van de ALV is ‘Hartgrondig’. De opening zal worden verzorgd door ds. O.M. van der Tang (Alblasserdam). Ondergetekende zal een lezing houden. Beide sprekers zullen dit doen rond genoemd thema. Naast opening en lezing, zal er een verkiezing van bestuursleden zijn en uiteraard zullen de jaarrekening en het jaarverslag passeren.

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder
02 juli 2020

Regio-avonden september: Burgerschap

Het wetsvoorstel Burgerschap ligt er. De impact van dit wetsvoorstel is groot voor ons christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag. Dit vraagt om bezinning en doordenking.

Lees verder