Verdiepende training toezichthouders

Wilt u zich als toezichthouder (verder) professionaliseren? Meld u zich dan aan voor deze verdiepende training!

Deze verdiepende training is onderdeel van het trainingsaanbod voor toezichthouders en bestaat uit 2 opeenvolgende dagdelen in het D.V. najaar van 2022 met keuze uit 2 verschillende locaties.

 • Regio Barneveld: D.V. 13 september en 4 oktober 2022
 • Regio Hendrik-Ido-Ambacht: D.V. 15 september en 6 oktober 2022

Bekijk hieronder het volledige programma en meld u zich direct aan onderaan deze pagina.


Programma | Dagdeel 1 | Verdiepende training toezichthouders

 1. Opening (19:30u.)
 2. Goed toezicht – 3 (19:45 uur)
  • Het goede gesprek
   Bestuur en toezicht zijn onderscheiden rollen, maar staan voor dezelfde doelstelling: goed onderwijs voor al de kinderen uit de achterban van de school. Bij dit onderdeel gaan we in op het belang van het goede en kritische gesprek en geven we handreikingen om een goede dialoog te krijgen waarbij bestuur en toezicht elkaar versterken ten dienste van de bedoeling van de school
  • Het creëren van diepgang
   Een goede dialoog tijdens vergaderingen gaat diep en raakt de kern. Bij dit onderdeel gaan we in gesprek over de vraag hoe we tot die kern kunnen komen. We bieden handreikingen om als toezichthouder door middel van het stellen van vragen uit te komen bij de diepere lagen: overtuigingen, waarden en visies. Dat komt goede besluitvorming, gebaseerd op een gezamenlijke identiteit, ten goede.
 1. Pauze (rond 20:45u.)
 2. Goed toezicht – 3 (21:00 uur)
  • Toezicht op onderwijskwaliteit
   We gaan bij dit onderdeel in op de vraag hoe de toezichthouder toezicht kan houden op de basiskwaliteit van de school, maar ook het realiseren van doelen die gebaseerd zijn op ambities. Daarnaast gaan we in op het volgen van onderwijsontwikkelingen, zodat de toezichthouder een goede gesprekspartner is voor het bestuur.
  • De toezichthouder als werkgever van het bestuur
   Het (uitvoerend) bestuur of de bestuurder van de scho(o)l(en) is verantwoordelijk voor het werkgeverschap van het personeel. Maar wie is verantwoordelijk voor het werkgeverschap van het bestuur of de bestuurder? We gaan bij dit onderdeel in op de taak van de toezichthouder om goed werkgeverschap vorm te geven.
 1. Sluiting (21:45u.)

Programma | Dagdeel 2 | Verdiepende training toezichthouders

 1. Opening (19:30u.)
 2. Terugblik (19:45u.)
  We blikken terug op de vorige bijeenkomst en kijken naar ervaringen die tussentijds zijn opgedaan. We bespreken daarbij ontstane vragen en ervaren knelpunten.
 1. Goed toezicht – 2 (20:00u.)
  • Als strategische partner ten behoeve van het bestuur / de bestuurder
   Onder toezichthouden wordt vaak verstaan het achteraf beoordelen van prestaties en ontwikkelingen. De laatste ontwikkelingen op het gebied van toezichthouden bepleiten echter juist strategisch partnerschap. Met ander woorden: zorg er als toezichthouder voor dat u aan de voorkant met het bestuur goed in gesprek bent, zodat u in gezamenlijkheid kunt bijdragen aan de realisatie van de maatschappelijke opdracht die bestuur en toezicht samen zien voor de scho(o)len. We gaan in de basis in op wat strategisch partnerschap inhoudt en hoe dit vormgegeven kan worden. Dit onderdeel kan in verdiepende avonden vanaf het najaar van 2022 gevolgd worden.
 1. Pauze (rond 20:45u.)
 2. Goed toezicht -3 (21:00 uur)
  1. Stakeholder beleid
   De scho(o)len ken(t)(nen) verschillende stakeholders (belanghebbenden). We gaan in op de vraag hoe verschillende stakeholders, zoals kerken, adviesraden, ouders, de schoolomgeving, e.d. op een goede manier betrokken kunnen worden bij de scho(o)len. Goed stakeholderbeleid draagt bij aan betrokkenheid en draagvlak en versterkt de functie van de scho(o)len in de gemeenschap waarvoor de school bedoeld is / zijn.
 3. Sluiting (21:45u.)

Goed om te weten:

 • Verbinding tussen theorie en praktijk: bespreking van casussen en praktische vragen.
 • Verbinding met de nieuwe Code Goed Bestuur (die tijdens de regioavonden besproken wordt). Wie de trainingen volgt, bekwaamt zich (verder) in goed toezicht zoals bedoeld in de Code Goed Bestuur.
 • Het is mogelijk om de inhoud van deze trainingen in te passen in maatwerktrajecten die sommige besturen zijn gestart om de Code Goed Bestuur te implementeren.
 • Het is mogelijk om de trainingen in-company te verzorgen.

Overige informatie

 • Kosten: per deelnemer € 395,- (voor 2 avonden).
 • Minimum aantal deelnemers per regio: 8.
 • Kosten in-company: per bestuur € 1.190,- kunnen of € 595,- per avond, excl. reistijd/kosten.

Ook belangstelling? Meld u zich direct aan!

Bekijk de hele agenda