Training Privacy en AVG voor leidinggevenden, besturen en kerkenraden

Als bestuurder, leidinggevende of kerkenraadslid heeft u veelal meer indirect te maken met de privacyregels binnen de school of kerk. De uitwerking wordt immers vaak neergelegd bij collega’s of andere betrokkenen. Hoe houdt u voldoende scherp dat aan de privacywetgeving wordt voldaan in school of kerk? Wat houden die regels precies in, en wanneer is bijsturing of ingrijpen gewenst? In deze training op DV dinsdag 10 maart 2020 krijgt u meer inzicht in de AVG en wat uw verantwoordelijkheid daarin is binnen de kerkelijke of schoolorganisatie.

Doelstelling en leerdoelen

  1. U krijgt kennis en inzicht in de actuele ontwikkelingen en wetgeving op het gebied van privacy.
  2. U leert te analyseren in welke mate de privacywetgeving binnen uw organisatie moet worden toegepast.
  3. U krijgt handvatten aangereikt om leiding of sturing te kunnen geven aan de uitwerking van het privacybeleid binnen de organisatie.

Opbouw training

Een groot deel van de training bestaat uit kennisdeling over de privacywetgeving en actualiteiten, gericht op de rol van bestuurder, leidinggevende of kerkenraadslid. Tijdens de maaltijd is er gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen met collega-leidinggevenden of kerkenraadsleden. We bespreken vervolgens praktijkvoorbeelden, zodat de verworven kennis kan worden toegepast. Het is mogelijk om van te voren een casus aan te leveren ter bespreking.

Doelgroep

De training is bedoeld voor bestuurders, toezichthouders, kerkenraadsleden, schoolleiders, teamleiders, managementassistenten.

NB: er wordt een separate training voor schoolpersoneel aangeboden.

Meer informatie

De training wordt verzorgd door Peter Bults, een ervaren functionaris gegevensbescherming bij scholen, mr. drs. Jan-Kees Karels en mr. Tineke Mulder, juristen bij respectievelijk VBSO en VGS.

Basistraining Privacy en AVG voor leidinggevenden

Tijd: 16:00 – 20:00 uur

U kunt zich hier aanmelden voor deze training.

Het is ook mogelijk om een incompany training op locatie aan te vragen. Neemt u dan (wanneer het de VBSO betreft) contact op met mr. drs. Jan-Kees Karels via jckarels@vbso.nu.

Bekijk de hele agenda