Training Privacy & AVG

Hoe houd ik voldoende scherp of mijn school of kerk aan de privacywetgeving voldoet? Doe ook mee aan de training Privacy & AVG op D.V. donderdag 10 februari 2022!

Sinds enkele jaren is de AVG van kracht. Hoe houdt u voldoende scherp dat aan de privacywetgeving wordt voldaan in uw school of kerk? Wat houden die regels precies in, en wanneer zijn ze van toepassing? Wat is een persoonsgegeven, en hoe ga je daar zorgvuldig mee om? Wat mag ik wel, en wat mag ik niet met persoonsgegevens? Wat is een datalek en wat moet je dan doen?

Om u hierbij te helpen, organiseert de VBSO een training over privacy en AVG.

Deze training zal gegeven worden door Peter Bults (een ervaren functionaris gegevensbescherming bij scholen) en mr. drs. Jan-Kees Karels (advocaat en privacy-jurist).

In deze training krijgt u meer inzicht in de AVG en ontvangt u tools hoe je daaraan praktisch vorm kunt geven binnen de schoolorganisatie of de kerkelijke gemeente. Zo bent u in staat bent om ervoor te zorgen dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Het eerste deel van de training bestaat uit kennisdeling over de privacywetgeving en de actualiteiten. Al snel zullen we overstappen naar de praktijk en zullen er praktijkvoorbeelden worden behandeld, zodat de verworven kennis kan worden toegepast. Tijdens de maaltijd is er gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen. Door het interactieve karakter is er ruimte voor het inbrengen van praktijksituaties waar u binnen de school of kerk tegen aan loopt. Het is mogelijk om van te voren een casus aan te leveren ter bespreking. Kortom, de insteek van de training is interactief en praktijkgericht.

Aan het eind van deze training zijn de volgende leerdoelen aan bod geweest:

  • U krijgt kennis en inzicht in de actuele ontwikkelingen en wetgeving op het gebied van privacy en AVG
  • U krijgt praktische kennis om te handelen naar deze privacyregels om de persoonsgegevens binnen uw school of kerk goed te kunnen beschermen
  • U bent in staat een datalek te identificeren en deze op een adequate wijze aan te pakken
  • Door de bespreking van praktijksituaties bent u in staat om de uitvoering van het privacybeleid goed op te pakken binnen uw organisatie

Datum: D.V. donderdag 10 februari 2022
Tijd: 16:00 – 20:00 uur (inloop v.a. 15.45 uur)
Trainingslocatie: Hulsenboschstraat 5, Werkendam
Kosten: 
245 euro p.p. (incl. maaltijd)

Aanmelden

Ook belangstelling? Meld u zich bij voorkeur uiterlijk D.V. 11 januari 2022 direct aan via de aanmeldknop!

Meer weten?

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Wim Heenck via whheenck@koc.nu en voor organisatorische vragen met Belia de Jong via bdejong@koc.nu.

Bekijk de hele agenda