Training (beginnende) toezichthouders

Goed toezicht vraagt om professioneel handelen van elke individuele toezichthouder en van het toezichthoudend orgaan als collectief. Daarom introduceert de VBSO een vernieuwd aanbod om als toezichthouder (verder) te professionaliseren.

Dit aanbod wordt afgestemd op de inhoud van de nieuwe Code Goed Bestuur. Dus wie de trainingen volgt, bekwaamt zich (verder) in goed toezicht zoals bedoeld in de Code Goed Bestuur.

Op deze pagina kunt u zich inschrijven voor de training voor beginnende toezichthouders op D.V. 17 februari in regio Veenendaal. Klik hier voor andere data of voor het complete overzicht van ons aanbod voor toezichthouders.

Het betreft een een training van 2 tot 4 dagdelen. Daarin zullen o.a. de volgende zaken inclusief een doorvertaling naar de praktijk aan bod komen:

a Welke verantwoordelijkheid, taak en rol heeft de toezichthouder als…

  • …toezichthouder?
  • …‘critical friend’ van het bestuur of de bestuurder?
  • …werkgever van het bestuur of de bestuurder?

b Wat is rolvastheid en hoe bewaak ik die voor mezelf en binnen het collectief?

c Het omgaan met ontvangen informatie, het ophalen van andere relevantie informatie en het beoordelen van de waarde ervan.

Een concreet programma en verdere informatie volgt binnenkort.

Bekijk de hele agenda