Studiemiddag VBSO/VGS over acceptatieplicht

Op D.V. 13 oktober willen de VBSO en VGS graag met u, als vertegenwoordigers van de achterban, in een besloten bijeenkomst nadenken over de gevolgen van een mogelijke acceptatieplicht van leerlingen. In deze bijeenkomst gaat het niet zozeer om de argumenten voor of juist tegen een dergelijke verplichting, maar om de vraag welke consequenties deze zal hebben voor scholen met een gesloten toelatingsbeleid.

Vier inleiders presenteren kort hun ervaringen met een open beleid. Dr. B.J. Spruyt reflecteert op het belang van een school als gemeenschap. Mr. drs. J. van den Brink gaat in op wat respecteren in juridische zin kan en mag betekenen.

In een paneldiscussie met vertegenwoordigers van o.a. SGP, RMU en ROV kunt ook u reageren.

Deze studiemiddag is van 13.00 – 16.30 uur en zal plaatsvinden in zalencentrum De Parel, Talmastraat 9 te Hardinxveld-Giessendam.

Programma

Ontvangst
Welkom & opening
door P.W. Moens (bestuurder VGS)
Vier ervaringsdeskundigen
• Drs. A. Verweij (bestuurder Educatis)
• Ing. J.J. van Dam (voorzitter college van bestuur Ichtus College)
• Drs. W.J. de Potter (bestuursvoorzitter Hoornbeeck / Van Lodenstein
College)
• J.W. de Leeuw (bestuurder onderwijscoöperatie)
Intermezzo
door Dr. B.J. Spruyt
Pauze
Wat is respecteren?
Mr. drs. J. van den Brink (jurist VBSO)
Paneldiscussie
o.l.v. Mr. J.G. Macdaniel (jurist VGS)
Afsluiting
door A.R. Bronkhorst MME (bestuurder VBSO)

Wilt u ook deelnemen aan deze studiemiddag? Meld u zich dan snel aan via de website van de VGS!

Bekijk de hele agenda