Aan de slag met nieuwe Code Goed Bestuur?

30 maart 2021
Tijdens de regioavonden van de VBSO afgelopen week stond het thema ‘Goed toezicht en bestuur’ centraal. Wat vraagt Good Governance van ons, wat houdt de (vernieuwde) Code Goed Bestuur in en wat betekent dit voor ons?

We mogen terugkijken op inhoudsvolle regioavonden, waarbij de onderlinge band is ervaren. Als VBSO heeft het ons goed gedaan dat zo goed als alle leden vertegenwoordigd waren tijdens één van de avonden. Kortom: veel waardering!

Doordenking

De vernieuwde Code Goed Bestuur is een aanleiding om ons ‘toezicht en bestuur’ weer een keer goed door te nemen. Nu deze Code principle-based is, is het goed om samen met alle besturen die op hetzelfde fundament staan, de vier principes van de nieuwe Code vanuit onze identiteit en eigenheid te doordenken en in gezamenlijkheid invulling te geven aan deze principes.

Goed weten waar we mee bezig zijn en rolzuiverheid zijn beide van belang. Identiteit verplicht tot kwaliteit en dat vraagt om professionalisering. Het is goed om er in gezamenlijkheid scherp op te blijven dat we de goede dingen doen en of we deze met elkaar ook goed doen.

Implementatie

Zoals tijdens de regioavond aangegeven, willen we u als VBSO (onder)steunen bij de implementatie van de Code Goed Bestuur. We willen deze implementatie verbinden aan de regioavonden in D.V. de a.s. twee jaren (meer concrete informatie hierover volgt).

Het heeft de voorkeur om dit proces gezamenlijk door te maken. Als dit naar wens verloopt, kan parallel gewerkt worden aan het strategisch beleid en wordt de onderlegger voor het nieuwe schoolplan ontwikkelt.

Uiteraard is er naast het gezamenlijke traject via de regioavonden alle ruimte om in uw eigen situatie gebruik te maken van de dienstverlening door medewerkers van de VBSO, waarbij we open staan voor maatwerk. We zijn graag dienstbaar aan onze leden ten behoeve van goed onderwijs.

Handreiking

Samen met de VGS hebben wij een handreiking geschreven voor de nieuwe Code Goed Bestuur. Hiermee helpen wij uw school om invulling te geven aan de vier principes van de nieuwe Code. Vanuit identiteit en eigenheid, met kwaliteit en integriteit.

Wilt u de handreiking ontvangen of heeft u behoefte aan begeleiding? Neem gerust contact op!

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

18 juni 2021

Kwaliteitscertificering Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum verlengd

Na onderzoek door certificeringsinstelling CIIO heeft de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum opnieuw verlenging van het ISO 9001-2015 certificaat verkregen voor de periode van drie jaar.

Lees verder
18 juni 2021

Slob: Veiligheid leerling uiteindelijk bepalend

Als de identiteit en voorschriften van de school botsen met de identiteit en de gelijkwaardigheid van leerlingen, ‘dienen we onverkort voor de leerlingen te gaan staan.’ De veiligheid van leerlingen – ook van transgender leerlingen – ‘moet uiteindelijk bepalend zijn.’

Lees verder