6 redenen waarom christelijk onderwijs goed is voor iedereen #verkiezingsblog

12 maart 2021
Het christelijk-reformatorisch onderwijs ligt regelmatig onder vuur. De huidige Tweede Kamer lijkt het bijzonder onderwijs zo snel mogelijk af te willen schaffen. Wat gaat de nieuwe Tweede Kamer straks doen? In ieder geval mogen wij naar de stembus om te kiezen wie er met welke plannen in de blauwe zetels terecht komen. Wij geven u 6 redenen waarom het christelijk-reformatorisch onderwijs goed is voor iedereen.
  1. Veel aandacht voor identiteits- en persoonsvorming: het geeft kinderen heldere, consistente waarden en normen mee, gebaseerd op de Bijbel. Die zijn heilzaam voor iedereen.
  2. Juist omdat onze leerlingen leren wie ze zijn en waar ze voor staan, weten zij zich prima te verhouden tot anderen in een pluriforme maatschappij. Zo dragen ze bij aan sociale cohesie.
  3. Leerlingen op onze scholen krijgen gemeenschapszin mee: je bent niet alleen en niet voor jezelf op de wereld. Ze leren als christen zelfstandig en actief verantwoordelijkheid te dragen voor de belangen van de gemeenschap in en buiten de school. Na hun schoolloopbaan zijn ze bovengemiddeld vaak actief als vrijwilliger. Op de arbeidsmarkt zijn ze breed inzetbaar. Werkgevers waarderen hun betrouwbaarheid, integriteit en werkhouding.
  4. Onze scholen halen een hoog rendement uit het geïnvesteerde belastinggeld: het reformatorische Hoornbeeck College is al 12 keer achtereen uitgeroepen tot beste ROC.
  5. De reformatorische VO-scholen zijn brede scholengemeenschappen: dat stimuleert kansengelijkheid.
  6. De reformatorische PO- en VO-scholen gaan segregatie tegen: ze staan open voor mensen uit alle lagen van de samenleving: hoog- en laagopgeleid, rijk en arm et cetera.

Dit is het vierde deel van een serie blogs in verband met de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. In de volgende aflevering: Scholenbubbels zijn zo gek nog niet

Lees ook onze kernboodschap die we over dit thema laten horen.

Overzicht nieuws

Gerelateerd

18 juni 2021

Kwaliteitscertificering Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum verlengd

Na onderzoek door certificeringsinstelling CIIO heeft de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum opnieuw verlenging van het ISO 9001-2015 certificaat verkregen voor de periode van drie jaar.

Lees verder
18 juni 2021

Slob: Veiligheid leerling uiteindelijk bepalend

Als de identiteit en voorschriften van de school botsen met de identiteit en de gelijkwaardigheid van leerlingen, ‘dienen we onverkort voor de leerlingen te gaan staan.’ De veiligheid van leerlingen – ook van transgender leerlingen – ‘moet uiteindelijk bepalend zijn.’

Lees verder