Bevoegdheid gemeente rond seksuele diversiteit?

3 maart 2021
Gemeenten zien lhbti-acceptatie - ook op scholen - steeds vaker als een onderdeel van hun welzijnsbeleid en sociale veiligheidsbeleid. Maar welke bevoegdheid de gemeente daarvoor?

Het korte antwoord: geen! Het gemeentebestuur (College van B&W en/of gemeenteraad) hebben geen enkele bevoegdheid rond kerndoelen, ook niet over seksuele diversiteit. Niet om deze vast te stellen, en evenmin om deze te handhaven. Die handhaving ligt bij de onderwijsinspectie.

Geen bevoegdheid, maar…

Toch willen sommige gemeenten hierover beleid uitvoeren door middel van gesprekken en het maken van afspraken (veiligheidsconvenant). Zo zie je bijvoorbeeld ook in deze handreiking van Movisie de suggestie aan gemeenten om dit ter sprake te brengen.

Voor het stellen van vragen en het voeren van gesprekken is juridisch natuurlijk geen bevoegdheid nodig. Mag de gemeente (de wethouder) dan wel vragen naar de invulling van onderwijs over seksuele diversiteit? Ja, dat staat de gemeente vrij; het past ook een publiek bekostigde instelling (zo is stilzwijgend de gedachte) om openhartig te zijn over alles wat er op school gebeurt.

Sociaal onveilig?

Tegelijkertijd mag de gemeente op dit punt geen druk uitoefenen op een schoolbestuur. Alleen al niet omdat het niet aan de overheid is om de ethische opvattingen op school te beïnvloeden. En natuurlijk is sociale veiligheid op school nodig. Maar de Bijbelse opvatting over seksualiteit, in het licht van het Bijbels leven als geheel, is voor niemand onveilig. Ook het feit dat deze schoolsetting aansluit bij de christelijke waarden en normen die de kinderen thuis meekrijgen, helpt bij die veilige omgeving.

Transparantie

Hoe moeten we ons opstellen als school? Openheid en eerlijkheid is in onze tijd erg belangrijk. We  kunnen aangeven dat:

  • seksuele opvoeding een regelmatig terugkerende plaats heeft op school, in de lijn van die opvoeding door de ouders.
  • dit wordt benaderd vanuit Gods schepping, waarbij seksualiteit voor het huwelijk geschapen is tussen man en vrouw en het die veilige kaders ook nodig heeft.
  • ook seksuele diversiteit benoemd wordt, met de opvattingen die daar in Nederland over zijn, waarbij we veiligheid en liefde voor alle kinderen in de klas als een voorwaarde beschouwen. Vragen mogen gesteld worden. We willen de antwoorden met de kinderen in Gods Woord zoeken omdat we geloven dat een leven met de Heere altijd hoopgevend en rijk is.

Meer weten? Neem gerust contact op!

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Onderwijsadvocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

18 juni 2021

Kwaliteitscertificering Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum verlengd

Na onderzoek door certificeringsinstelling CIIO heeft de Stichting Ds. G.H. Kerstencentrum opnieuw verlenging van het ISO 9001-2015 certificaat verkregen voor de periode van drie jaar.

Lees verder
18 juni 2021

Slob: Veiligheid leerling uiteindelijk bepalend

Als de identiteit en voorschriften van de school botsen met de identiteit en de gelijkwaardigheid van leerlingen, ‘dienen we onverkort voor de leerlingen te gaan staan.’ De veiligheid van leerlingen – ook van transgender leerlingen – ‘moet uiteindelijk bepalend zijn.’

Lees verder