Aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020

18 juni 2020
Naast het vaderschapsverlof van het aantal werkuren per week, kan per 1 juli 2020 vijf weken aanvullend geboorteverlof worden opgenomen.

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof. Heeft een partner een werkweek van 30 uur, dan heeft hij recht op 30 verlofuren. De werkgever betaalt het loon over deze uren volledig door. Het verlof dient binnen vier weken na de geboorte van het kind te worden opgenomen.

Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners maximaal vijf weken (vijf keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Het UWV verstrekt hiervoor een uitkering die 70% van het dagloon (en hoogstens 70% van het maximumdagloon) bedraagt. Op grond van de CAO PO vult de school dit salaris aan tot 100%. In de CAO VO is dit niet geregeld en krijgt de werknemer dus geen aanvulling. Een werknemer kan het verlof alleen in het eerste half jaar na de geboorte van het kind opnemen en pas nadat eerst het geboorteverlof van één week is opgenomen. Het verlof moet daarnaast in hele weken worden aangevraagd. In overleg met de werkgever kan het verlof eventueel worden verspreid over meer dan vijf weken.

In totaal kunnen vaders dus totaal zes weken verlof opnemen.

Mr. drs. J. (Jaco) van den Brink
Advocaat
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

04 juli 2020

Laat de school vind- en werkplaats voor jeugdhulp zijn

„Samenwerking met jeugdhulp, zoveel mogelijk in of dicht bij de school, is noodzakelijk. Daar knelt het nog te veel”, konden we onlangs lezen in het RD (25-6). Wij willen wat oplossingsrichtingen geven.

Lees verder
02 juli 2020

Signaleringswaarde normatief eigen vermogen

Deze week is een rapport gepubliceerd waarin een formule wordt voorgesteld om aan te duiden wanneer de reserves zo groot zijn hiervan verantwoording moet worden gegeven: de signaleringswaarde. Is die verantwoording niet overtuigend, dan beschouwt de Inspectie de reserves als bovenmatig.

Lees verder