100 jaar VGS: Voor Geloofwaardige Samenwerking

3 september 2021
De Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) bestaat inmiddels een eeuw. Dit is het opmerken waard! De Heere heeft dit jubileum gegeven, Hem past de dank. Namens VBSO en het Ds. G.H. Kerstencentrum (KOC Diensten en KOC Visie) willen we de VGS van harte feliciteren met deze mijlpaal.   

Met waardering voor de diensten die VGS biedt, waarbij ook veel leden van de VBSO en het Ds. G.H. Kerstencentrum als klanten naar tevredenheid gebruik maken van de financiële dienstverlening, wil ik in deze bijdrage vooral de belangenbehartiging door de VGS voor het voetlicht brengen. Het behartigen van belangen van de leden is altijd aan de orde geweest. Dat belangenbehartiging nu en in de toekomst – als de Heere het geeft – nodig is, is evident.

Hoewel het bereiken van een mijlpaal een vreugdevol moment is, geldt meteen dat de tijd waarin dit jubileum plaatsvindt, veel zorg geeft. Het onderwijs overeenkomstig Gods Woord en Zijn heilzame geboden (het beste burgerschapsonderwijs, tot Gods eer en heil van het volk) staat onder grote druk. Vrijheid van onderwijs lijkt een wankel bezit. Ontwikkelingen volgen elke snel op, de seculiere mainstream is als een overrulende stroom die de ruimte voor identiteitsgebonden instituten en organisaties beperkt of mogelijk zelfs ontneemt.

Waardevolle samenwerking

In deze tijd staat de VGS er, om in afhankelijkheid, te doen wat er gedaan kan worden. Van harte voor het reformatorisch onderwijs. Vanuit Verbinding, op Grondige wijze en in goede Samenwerking  worden mogelijkheden gezocht en ingezet om de belangen te behartigen. Ten goede van heel het christelijk onderwijs is er een waardevolle en constructieve samenwerking tussen VGS en VBSO. Richting overheid, samenleving, inspectie, onderwijsraad en andere instanties laten we waar kan een helder geluid horen. Vanuit een professionele samenwerking is iedere organisatie optimaal dienstbaar aan de eigen leden. Samen staan en gaan we Voor Geloofwaardige Samenwerking, vanuit de bedoeling van de oprichter van de VGS, in wiens gedachtengoed VBSO en het Ds. G.H. Kerstencentrum ook volledig staan.

Hetzelfde fundament

Ds. G.H. Kersten was de drijvende kracht achter de oprichting van de VGS. Hij zag de noodzaak in ten behoeve van het onderwijs deze vereniging op te richten. 100 jaar later is de urgentie niet minder. Opvoeding en in het verlengde hiervan onderwijs lagen hem na aan zijn hart. Dat maakte en hield hem gedreven, omdat de Heere middellijk werkt. Bij dit jubileum spreekt hij nog nadat hij gestorven is.

“Als van de opvoeder of van de opvoeding zelf de kracht en het vruchtbaar maken, uitgaan moest, voorwaar, dan was een christelijke opvoeding geheel onmogelijk. Maar juist, omdat al wat van de mens is, geheel wegvalt in het werk Gods, omdat het de Heere behaagt zijn arbeid alleen als instrument te gebruiken, daarom is de christelijke opvoeding mogelijk. Ja mogelijk, omdat de Heere middellijk werkt, in het zaligen Zijner uitverkorenen.”

Dat op hetzelfde fundament de VGS dienstbaar mag blijven aan haar leden, klanten en in samenwerking met anderen aan het reformatorisch onderwijs, is onze hartelijke wens. Met Gods hulp!

Met collegiale groet,

Arno Bronkhorst,

Bestuurder VBSO en Ds. G.H. Kerstencentrum

A.R. (Arno) Bronkhorst MME
Bestuurder
Stel een vraag
Overzicht nieuws

Gerelateerd

16 september 2021

Welkom bij De Viersprong-bijeenkomst

Na een cursusjaar waarin je een periode thuisonderwijs moest geven en na een lange zomervakantie is het een onderwerp dat elke kleuterleerkracht bezighoudt: hoe bevorder ik een positief en veilig pedagogisch klimaat in mijn kleuterklas?

Lees verder
16 september 2021

‘Opstapje’ naar de basisschool

Lees verder